#ziveslovo 24.3.2022

#ziveslovo 24.3.2022

Ježiš raz vyháňal zlého ducha, ktorý bol nemý. Keď zlý duch vyšiel, nemý prehovoril. Zástupy žasli; no niektorí z nich hovorili: „Mocou Belzebula, kniežaťa zlých duchov, vyháňa zlých duchov.“

Iní žiadali od neho znamenie z neba, aby ho pokúšali.

Ale on poznal ich myšlienky a povedal im: „Každé kráľovstvo vnútorne rozdelené spustne a dom na dom sa zrúti. Ak je aj satan vnútorne rozdelený, akože obstojí jeho kráľovstvo? Vy hovoríte, že ja mocou Belzebula vyháňam zlých duchov. No ak ja vyháňam zlých duchov mocou Belzebula, čou mocou ich vyháňajú vaši synovia? Preto oni budú vašimi sudcami.

Ale ak ja Božím prstom vyháňam zlých duchov, potom k vám prišlo Božie kráľovstvo.

Keď silný ozbrojený človek stráži svoj dvor, jeho majetok je v bezpečí. Ale keď ho prepadne silnejší ako on, premôže ho, vezme mu zbrane na ktoré sa spoliehal, a korisť rozdelí.

Kto nie je so mnou, je proti mne, a kto nezhromažďuje so mnou, rozhadzuje.“

Lk 11, 14-23

salezián Jozef Luscoň

Niektorí sa v dnešnom evanjeliu prejavili ako „odborníci“ na duchovný život. Avšak chýbalo im poznanie základných princípov duchovného života. Skonštatovali, že Ježiš robí zázraky s pomocou Belzebula – diabla. Nevideli do duchovného sveta, ale vynášali rázne tvrdenia! Dokonca obvinili Ježiša zo spolupráce so Zlým. Boli plní pýchy a tá neprijíma pravdu. Svoje pozície bránili útokom. Nechceli sa meniť! Odporovali pôsobeniu dobrého – Božieho Ducha. Toľko zázrakov už videli, ale chceli ďalšie a ďalšie. Srdce mali naladené na odpor voči Bohu. Aj dnes je to medzi ľuďmi bežné. No táto cesta vedie do zatratenia.


TIP NA DNES:

Zastavím sa, pospytujem si svedomie a zistím, akému dobru už dlhý čas odporujem… A aspoň raz budem poddajný Bohu.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00