#ziveslovo 24.4.2022

#ziveslovo 24.4.2022

Večer v ten istý prvý deň v týždni, keď boli učeníci zo strachu pred Židmi zhromaždení za zatvorenými dverami, prišiel Ježiš, stal si doprostred a povedal im: „Pokoj vám!“ Ako to povedal, ukázal im ruky a bok. Učeníci sa zaradovali, keď videli Pána.

A znova im povedal: „Pokoj vám! Ako mňa poslal Otec, aj ja posielam vás.“ Keď to povedal, dýchol na nich a hovoril im: „Prijmite Ducha Svätého. Komu odpustíte hriechy, budú mu odpustené, komu ich zadržíte, budú zadržané.“ Tomáš, jeden z Dvanástich, nazývaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. Ostatní učeníci mu hovorili: „Videli sme Pána.“

Ale on im povedal: „Ak neuvidím na jeho rukách stopy po klincoch a nevložím svoj prst do rán po klincoch a nevložím svoju ruku do jeho boku, neuverím.“

O osem dní boli jeho učeníci zasa vnútri a Tomáš bol s nimi. Prišiel Ježiš, hoci dvere boli zatvorené, stal si doprostred a povedal: „Pokoj vám!“

Potom povedal Tomášovi: „Vlož sem prst a pozri moje ruky! Vystri ruku a vlož ju do môjho boku! A nebuď neveriaci, ale veriaci!“

Tomáš mu odpovedal: „Pán môj a Boh môj!“

Ježiš mu povedal: „Uveril si, pretože si ma videl. Blahoslavení tí, čo nevideli, a uverili.“

Ježiš urobil pred očami svojich učeníkov ešte mnoho iných znamení, ktoré nie sú zapísané v tejto knihe. Ale toto je napísané, aby ste verili, že Ježiš je Mesiáš, Boží Syn, a aby ste vierou mali život v jeho mene.

Jn 20, 19-31

salezián Jozef Luscoň

Boh pri stvorení človeka použil hmotu a vdýchol do nej dušu. Teraz Ježiš robí čosi podobné. Dýchol na apoštolov, hovorí im o prijatí Ducha Svätého a odpustení hriechov. Týmto tvorí nových ľudí. Krstom a sviatosťou zmierenia sa rodia noví ľudia. Na Veľkú noc za to zaplatil svojou smrťou. Touto obetou nám priniesol nesmierne cenný dar – možnosť stať sa Božími deťmi, novými ľuďmi. Tí naplnia nové nebo a novú zem. Lebo Boh robí všetko nové. Tento text evanjelia sa číta na Nedeľu Božieho milosrdenstva, nakoľko jeho milosrdenstvo prichádza k nám najmä prostredníctvom sviatosti zmierenia.


TIP NA DNES:

Vyhodnotím si, ako pristupujem k sviatosti zmierenia a či ju chápem ako zrod nového človeka. Využijem túto šancu na „zrod“ čím skôr.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00