#ziveslovo 24.5.2021

#ziveslovo 24.5.2021

Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal matke: „Žena, hľa, tvoj syn!“ Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!“ A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.

Potom Ježiš vo vedomí, že je už všetko dokonané, povedal, aby sa splnilo Písmo: „Žíznim.“ Bola tam nádoba plná octu. Nastokli teda na yzop špongiu naplnenú octom a podali mu ju k ústam. Keď Ježiš okúsil ocot, povedal: „Je dokonané.“ Naklonil hlavu a odovzdal ducha.

Keďže bol Prípravný deň, Židia požiadali Piláta, aby ukrižovaným polámali nohy a sňali ich, aby nezostali telá na kríži cez sobotu, lebo v tú sobotu bol veľký sviatok. Prišli teda vojaci a polámali kosti prvému aj druhému, čo boli s ním ukrižovaní. No keď prišli k Ježišovi a videli, že je už mŕtvy, kosti mu nepolámali, ale jeden z vojakov mu kopijou prebodol bok a hneď vyšla krv a voda.

Jn 19, 25-34

kňaz Peter Repiský

Veľmi sa mi páčil komentár talianskeho biblistu Maggiho a podobne i Faustiho, ktorí vrhajú svetlo pre lepšie pochopenie zmyslu tohto krásneho Jánovho textu, ktorý nájdeme v umení vyobrazený ako veľmi ťažkú udalosť smrti nášho Pána. Pomohli mi odhaliť trochu hlbší zmysel textu: Proroci vyjadrovali vzťah medzi Izraelom a Bohom ako obraz ženícha a nevesty. V Ježišovej dobe sa hovorilo, že tento vzťah už skončil kvôli priestupkom, ktoré tento ľud popáchal. Ježiš sa obracia na matku stojacu pri kríži a oslovuje ju „žena“, teda manželka, nevesta: Mária tu predstavuje časť ľudu, ktorý ostal verný. Keď Ježiš uzrel Matku a pri nej učeníka, ktorého miloval. Po prvé, je tu niekto, o kom sa v úvode evanjelista nezmieňuje. Po druhé, Ježiš nemá preferovaného „maznáčika“. Obracia sa na Matku: Žena, hľa tvoj syn. Teda manželka, matka (časť verného ľudu), hľa tvoj syn. Pozvánka vernej časti Izraela, aby pokračovala v milovanom učeníkovi a s milovaným učeníkom v novom spoločenstve – CIRKVI. Namiesto scény smrti je tu pôrod: rodí sa nové spoločenstvo. Možno potom aj v tomto zmysle môžeme nazvať Matku pod krížom ako Matku Cirkvi. Ona sama, ako hovoria otcovia Cirkvi, je jej obrazom.

 

TIP NA DNES:

Dnes poďakujem Bohu za našu Cirkev, za svoju farnosť a skúsim hľadať spôsob, ako sa viac zapojiť do služby vo svojej farnosti.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00