#ziveslovo 24.8.2019

#ziveslovo 24.8.2019

Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.“

Natanael mu vravel: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?!“ Filip mu odpovedal: „Poď a uvidíš!“

Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti.“

Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš?“

Ježiš mu vravel: „Videl som ťa, prv ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom.“

Natanael mu povedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela.“

Ježiš mu odvetil: „Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto.“

Potom mu povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.“

Jn 1, 45-51

 

jezuita Jakub Garčár

Natanaela stotožňuje tradícia s apoštolom Bartolomejom, ktorý má dnes sviatok. Muž bez lesti, bez klamu, falošnosti či zlomyseľnosti. Iný ako farizeji a zákonníci, nad ktorými Kristus toľkokrát opakoval „beda“ (porov. Mt 23). Muž spod figovníka, čo v skrytosti koná svoje dobré skutky, modlitby a pôsty, poznaný Otcom, ktorý vidí aj v skrytosti (porov. Mt 6, 1-18). Učeník, čo verí a vyznáva. Apoštol, čo nasleduje svojho Rabbiho – Učiteľa – a Kráľa. Blahoslavený čistého srdca, ktorému bude dané vidieť Boha. A pre nás tiež príklad, čo zdravo provokuje a inšpiruje!

 

TIP NA DNES:

Nájdeš aj ty odvahu vyskúšať si dnes deň (a najlepšie život) bez lesti?!

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00