#ziveslovo 24.8.2020

#ziveslovo 24.8.2020

Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.“

Natanael mu vravel: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?!“ Filip mu odpovedal: „Poď a uvidíš!“

Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti.“

Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš?“

Ježiš mu vravel: „Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom.“

Natanael mu povedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela.“

Ježiš mu odvetil: „Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto.“

Potom mu povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.“

Jn 1, 45-51

 

kňaz Peter Repiský

Môže byť z Nazareta niečo dobré? Môže byť z Cirkvi niečo dobré? Na obe otázky je možné odpovedať: „Skúste a presvedčte sa.“ (Ž 34, 9) Pozri, aké svedectvo vydával život Ježiša. Pozri teda tiež na to, aké svedectvo vydáva tvoj život. Nech ľudia pri stretnutí s tebou môžu skúsiť to, čo hovorí bl. Zdenka: „Keď sa s niekým stretnem, každý musí cítiť: BOH JE TU!“ K tomu nás povzbudzuje i svätý pápež Pavol VI.: „Radostná zvesť sa má hlásať predovšetkým svedectvom vlastného života. Kresťania sa snažia chápať druhých ľudí, v spoločnosti ktorých žijú. Vľúdne s nimi zachádzajú, zaujímajú sa o ich život a osudy a usilujú sa spolu s nimi o všetko, čo je šľachetné a dobré. Okrem toho má z nich vyžarovať prostým a nevtieravým spôsobom ich viera v duchovné hodnoty, ktoré presahujú ostatné bežné hodnoty, a nádej v niečo, čo sa nevidí a čo si ľudia neodvažujú predstaviť. Zaiste takýmto tichým svedectvom títo kresťania vyvolávajú v srdciach tých, čo ich pozorujú, niektoré nevyhnutné otázky ako napríklad: Prečo sú takí? Prečo žijú takým spôsobom? Kto alebo čo ich na to podnecuje? Prečo sa o nás zaujímajú? Také svedectvo je už tichým, ale predsa veľmi silným a účinným hlásaním radostnej zvesti.“ (Evangelii nutiandi) Tak teda: Môže byť z Cirkvi niečo dobré…

 

TIP NA DNES:

Porozmýšľaj a poďakuj za niečo (možno si to aj zapíš), čo ti Boh cez Cirkev a cez ľudí v Cirkvi dal.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00