#ziveslovo 24.8.2021

#ziveslovo 24.8.2021

Filip sa stretol s Natanaelom a povedal mu: „Našli sme toho, o ktorom písal Mojžiš v Zákone a Proroci, Ježiša, Jozefovho syna z Nazareta.“

Natanael mu vravel: „Môže byť z Nazareta niečo dobré?!“ Filip mu odpovedal: „Poď a uvidíš!“

Keď Ježiš videl prichádzať Natanaela, povedal o ňom: „Toto je pravý Izraelita, v ktorom niet lesti.“

Natanael sa ho opýtal: „Odkiaľ ma poznáš?“

Ježiš mu vravel: „Videl som ťa prv, ako ťa Filip zavolal, keď si bol pod figovníkom.“

Natanael mu povedal: „Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela.“

Ježiš mu odvetil: „Veríš preto, že som ti povedal: Videl som ťa pod figovníkom? Uvidíš väčšie veci ako toto.“

Potom mu povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Uvidíte otvorené nebo a Božích anjelov vystupovať a zostupovať na Syna človeka.“

Jn 1, 45-51

kňaz Peter Repiský

Mnohí ľudia sú nedôverčiví voči Ježišovi Kristovi. Buď považujú Krista a jeho evanjelium za nejaký výmysel a mýtus, alebo majú zlú skúsenosť s nami kresťanmi, čo sa niekedy hodí na celú Cirkev ako takú. Ježiš dáva dnes jasnú odpoveď na to, kým je. Túto odpoveď by v prvom rade mohol pochopiť každý žid. Naráža na udalosť, ktorá bola židom veľmi známa: Jakubov rebrík z knihy Genezis. On, Ježiš, je ten rebrík medzi Otcom a človekom. Cez neho môžeme objavovať a budovať Božie kráľovstvo medzi nami. To je niečo, po čom túži jeho srdce. Apoštol Filip dáva Natanaelovi pozvánku: Poď a uvidíš! Náš život, zmýšľanie a konanie by mali byť touto pozvánkou voči každému človeku, ktorého stretneme. Nech môžu iní v nás vidieť a zakúsiť, komu sme uverili. Hovorí sa, že raz vidieť je lepšie ako dvakrát počuť.

 

TIP NA DNES:

Porozmýšľam, kde a čo je ešte potrebné napraviť podľa príkladu Ježiša, aby ho ľudia mohli uvidieť a zakúsiť aj cez moju prítomnosť v ich živote. Otec, daj mi k tomu silu.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00