#ziveslovo 24.9.2019

#ziveslovo 24.9.2019

Za Ježišom prišla jeho matka a bratia, ale pre zástup sa nemohli k nemu dostať.

Oznámili mu: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú ťa vidieť.“

On im odvetil: „Mojou matkou a mojimi bratmi sú tí, čo počúvajú Božie slovo a uskutočňujú ho.“

Lk 8, 19-21

 

jezuita Jakub Garčár

Slovo „odvetil“ môže navodiť pohŕdavý, alebo až arogantný tón Kristovej odpovede. Mne však jeho slová v ušiach srdca neznejú ako odmietnutie vlastnej rodiny, ale nadšené a radostné využitie momentu pre vyhlásenie, kým sa stáva každý, kto počúva a uskutočňuje Slovo. Nie výhercom vstupenky do neba, nie iba (ne)užitočným sluhom, nie iba príkladom hodným svätorečenia a nasledovania, ale mamou, bratomsestrou. Radikálne hlboká premena: rovnaká krv, rovnaké mäso, podobné črty tváre, myslenia aj srdca. Jednoducho, rodina.

 

TIP NA DNES:

Vyber si jedno z Ježišových slov, hoci i to „najjednoduchšie“, a pohľadaj príležitosť, aby si ho uskutočnil.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00