#ziveslovo 25.1.2021

#ziveslovo 25.1.2021

Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.

A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“

Mk 16, 15 – 18

vedúci spol. Martindom Mário Tomášik

Evanjelista Marek ide stručne a jasne na vec. Ježiš sa zjaví učeníkom, dá jasné inštrukcie: choďte (máme vychádzať zo seba), do celého sveta (teda kdekoľvek sme), hlásajte všetkým (každý potrebuje počuť evanjelium). Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený. Veľmi zaujímavé sú však ďalšie verše: Tých, ktorí uveria, budú sprevádzať tieto znamenia… Dáva to celkom logiku, lebo tí, ktorí uveria, by mali byť nejako spoznateľní.

Navonok vyzerajú všetci rovnako. Nie je vidieť rozdiel medzi veriacimi a neveriacimi. Keď neveriaci uverí, tak sa to na jeho výzore nejako neprejaví. Božie slovo hovorí o troch skutočnostiach, ako sa to bude dať rozoznať: jednou je zmena nášho charakteru (dobrotivosť, miernosť, zdržanlivosť…), druhou sú naše skutky, ktoré konáme inšpirované našou vierou a Duchom Svätým, a tou treťou znamenia (ktoré v tomto texte tak zdôrazňuje svätý Marek). Všetky tieto rozmery sú veľmi dôležité. Zaujímavé je, že často sa nájdu hlasy, že prvé dve skutočnosti sú veľmi dôležité, ale tá tretia nie. Trúfam si povedať, že svätý Marek mal na to iný názor. Navyše v ďalších veršoch píše o tom, že sa to naozaj dialo. A hovorí, že takto Pán potvrdzoval ich hlásanie – takýmito znameniami. Všimnime si, že všetky tri oblasti potrebujú priamu Božiu pomoc a pôsobenie. (Náš charakter sa premieňa Božím pôsobením, naše skutky potrebujú Božiu pomoc a takéto znamenia sa dejú Božím pôsobením. Je čudné, keď niektorí chcú obmedzovať Božie pôsobenie a hovoriť, kde môže pôsobiť a kde už nie). Tí, ktorí ohlasujú evanjelium (kerygmu) neveriacim, zblúdeným a strateným, by vám vedeli povedať, aké je potrebné, aby Pán potvrdzoval ohlasovanie evanjelia svojimi znameniami.

 

TIP NA DNES:

Dnes ráno poviem Bohu, že sa chcem viac otvoriť Božiemu pôsobeniu v každej oblasti.

A chcem vás povzbudiť, že Božie pôsobenie sa najviac prejaví tam, kde je to nad naše sily. Tam, kde si netrúfame, kde si nie sme istí. Ako hovorí Božie slovo: Všetko môžem v tom, ktorý ma posilňuje.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00