#ziveslovo 25.1.2022

#ziveslovo 25.1.2022

Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu. Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.

A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“

Mk 16, 15-18

sestra Františka Čačková

„Choďte do celého sveta.“ Čiže: „Choďte všade!“ – v preklade pre obyčajného smrteľníka, ktorý si nemôže dovoliť cestu okolo sveta. Smer je jasný, máme ísť všade. Úloha tiež: hlásajte evanjelium. Tu zaváhame, lebo aby sme mohli voľačo hlásať, bolo by dobré niečo o tom vedieť. Nepotrebujeme vedieť všetko. Stačí mať jasno v tom, ako Boh zmenil a mení náš život, a všimnúť si „znamenia“, ktoré sa okolo nás dejú a potvrdzujú, že ideme dobre. Dobrým smerom, s jasným poslaním a k správnym adresátom. Nimi je „všetko stvorenie“. Takže ani tu sa nemáme ako minúť. Hlavne vykročme. Všade.


TIP NA DNES:

Viem, kde je to moje „všade“? Keď tam dnes budem, zastavím sa na chvíľočku a poviem si: „Teraz hlásam evanjelium.“ Čo to so mnou robí?

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00