#ziveslovo 25.11.2021

#ziveslovo 25.11.2021

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď uvidíte, že vojsko obkľučuje Jeruzalem, vedzte, že sa priblížilo jeho spustošenie. Vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr. Tí však, čo budú v meste, nech z neho odídu, a tí, čo budú na vidieku, nech doň nevchádzajú, lebo to budú dni pomsty, aby sa splnilo všetko, čo je napísané.

Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať! Lebo bude veľké súženie na zemi a hnev proti tomuto ľudu. Budú padať ostrím meča, odvedú ich do zajatia medzi všetky národy a po Jeruzaleme budú šliapať pohania, kým sa nenaplní čas pohanov.

Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou.

Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“

Lk 21, 20-28

vedúci spol. Martindom Mário Tomášik

Nie je jednoduché vysvetliť tento text. Exegéti hovoria, že sú v ňom spojené predpovedané udalosti úplného zničenia Jeruzalema Rimanmi a zároveň aj udalosti druhého príchodu Pána Ježiša. Myslím, že pre nás je dôležité, že keď budú tie dni zmätku a úzkostí, keď ľudia budú mať strach, ale napriek tomu nebudú chcieť činiť pokánie, tak my sa nemáme báť. Máme zdvihnúť hlavu. Zdvihnúť hlavu ako tí, čo sa neboja, ale očakávajú. Zdvihnúť hlavu ako tí, ktorí sa už nevedia dočkať, kedy Ježiš príde. Vlastne uprostred každej ťažkosti zdvíhajme hlavu, aby sme videli a pripomenuli si, že Ježiš je v tom s nami.


TIP NA DNES:

Keď budem mať dnes z niečoho strach, zdvihnem hlavu (teda nebudem pozerať iba na to, čoho sa bojím, ale na Ježiša) a poviem si, že v tom nie som sám, ale Boh je v tom so mnou.

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00