#ziveslovo 25.12.2021

#ziveslovo 25.12.2021

V tých dňoch vyšiel rozkaz od cisára Augusta vykonať súpis ľudu po celom svete. Tento prvý súpis sa konal, keď Sýriu spravoval Kvirínius. A všetci šli dať sa zapísať, každý do svojho mesta.

Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Judey, do Dávidovho mesta, ktoré sa volá Betlehem, lebo pochádzal z Dávidovho domu a rodu, aby sa dal zapísať s Máriou, svojou manželkou, ktorá bola v požehnanom stave.

Kým tam boli, nadišiel jej čas pôrodu. I porodila svojho prvorodeného syna, zavinula ho do plienok a uložila do jasieľ, lebo pre nich nebolo miesta v hostinci.

V tom istom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli a strážili svoje stádo. Tu zastal pri nich Pánov anjel a ožiarila ich Pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach, ale anjel im povedal: „Nebojte sa. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom: Dnes sa vám v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, Kristus Pán. A toto vám bude znamením: Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasliach.“

A hneď sa k anjelovi pripojilo množstvo nebeských zástupov, zvelebovali Boha a hovorili: „Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vôle.“

Lk 2, 1-14

vedúci spol. Martindom Mário Tomášik

Všimli ste si, aké konkrétne je Písmo, keď opisuje narodenie Ježiša? Cisár Augustus dáva rozkaz sčítania ľudu, miestnym vladárom je Kvirínius. Jozef aj s Máriou bývajú v Nazarete a odtiaľ cestujú do Betlehema, ktorý je blízko Jeruzalema. Naša viera v Ježiša sa opiera aj o reálne a overiteľné fakty. Ježiš prichádza v konkrétnom čase, za konkrétnych okolností a na konkrétnom mieste.

Vidíme, ako Boh použije cisára, aby kvôli jeho príkazu museli Izraeliti putovať do miest, odkiaľ pochádzajú. Lebo Ježiš sa mal podľa Micheášovho proroctva narodiť v Betleheme.

Boh má moc použiť čokoľvek, aby sa naplnili jeho zámery. A jeho zámery či plány s nami sú dobré pre každého jedného z nás. Keď ho nasledujeme, robíme to, čo ho teší, tak nás napĺňa radosť a pokoj. Aj keď sa na začiatku možno trochu obávame alebo v tom máme trochu chaos. Pozrime na pastierov – robili to, čo mali. Bdeli a strážili stádo. Boli hore (nespali) a aj preto sa im zjavil anjel a hovoril k nim: „Zvestujem vám veľkú radosť…“ To hovorí aj každému z nás. Môžeme byť naplnení veľkou radosťou uprostred všetkých starostí či povinností. Lebo Ježiš je uprostred nás, dokonca v každom jednom z nás.


TIP NA DNES:

Väčšina z nás si včera a možno aj dnes rozbaľuje darčeky. Skúsim dnes nájsť spôsob, ako nenásilne a kreatívne pripomenúť v kruhu svojich blízkych či priateľov to, že pre môj život je tým najväčším darom Ježiš, ktorý nám priniesol vykúpenie a prijatie.

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00