#ziveslovo 25.2.2022

#ziveslovo 25.2.2022

Ježiš odišiel do judejského kraja za Jordánom. Opäť sa k nemu zišli zástupy a on ich zasa ako zvyčajne učil.

I pristúpili farizeji a pokúšali ho. Pýtali sa ho, či smie muž prepustiť manželku.

On im odpovedal: „Čo vám prikázal Mojžiš?“

Oni vraveli: „Mojžiš dovolil napísať priepustný list a prepustiť.“

Ježiš im povedal: „Pre tvrdosť vášho srdca vám napísal toto prikázanie. Ale Boh ich stvoril od počiatku stvorenia ako muža a ženu.

Preto muž opustí svojho otca i matku a pripúta sa k svojej manželke a budú dvaja v jednom tele.

A tak už nie sú dvaja, ale jedno telo. Čo teda Boh spojil, nech človek nerozlučuje!“

Doma sa ho učeníci znova na to pýtali. On im povedal. „Každý, kto prepustí svoju manželku a vezme si inú, dopúšťa sa voči nej cudzoložstva. A ak ona prepustí svojho muža a vydá sa za iného, cudzoloží.“

Mk 10, 1-12

sestra Františka Čačková

Ježiš vidí v súvislostiach. Dejinných i aktuálnych. Farizeji dali skvelú otázku a aj vďaka nim vieme, ako sa Boh pozerá na vážne témy. Ale tie súvislosti! Chceli ho pokúšať, preto prišli k nemu bližšie. Nie so záujmom o konkrétneho muža a ženu a kvalitu ich spoločného či oddeleného života, ale s úmyslom zhodiť Ježiša pred tými, ktorí ho počúvali, keď ako zvyčajne učil. Neprišli bližšie, aby mu lepšie porozumeli, práve naopak, aby od neho mohli odísť ešte ďalej. Ako dobre, že ich prekukol. Tak ako vždy prekukne aj nás.


TIP NA DNES:

Prídem k Ježišovi bližšie. Iba tak, bez postranných úmyslov.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00