#ziveslovo 25.3.2022

#ziveslovo 25.3.2022

Boh poslal anjela Gabriela do galilejského mesta, ktoré sa volá Nazaret, k panne zasnúbenej mužovi z rodu Dávidovho, menom Jozefovi. A meno panny bolo Mária.

Anjel prišiel k nej a povedal: „Zdravas‘, milosti plná, Pán s tebou.“

Ona sa nad jeho slovami zarazila a rozmýšľala, čo znamená takýto pozdrav.

Anjel jej povedal: „Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. On bude veľký a bude sa volať Synom Najvyššieho. Pán, Boh, mu dá trón jeho otca Dávida, naveky bude kraľovať nad Jakubovým rodom a jeho kráľovstvu nebude konca.“

Mária povedala anjelovi: „Ako sa to stane, veď ja muža nepoznám?“

Anjel jej odpovedal: „Duch Svätý zostúpi na teba a moc Najvyššieho ťa zatieni. A preto aj dieťa bude sa volať svätým, bude to Boží Syn. Aj Alžbeta, tvoja príbuzná, počala syna v starobe. Už je v šiestom mesiaci. A hovorili o nej, že je neplodná! Lebo Bohu nič nie je nemožné.“

Mária povedala: „Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

Anjel potom od nej odišiel.

Lk 1, 26-38

sestra Františka Čačková

Anjel prišiel poslušne na miesto určenia. Pozdravil sa, ako sa patrí. Poprial zdravie, lebo od neho dosť veľa závisí. Povzbudil, keď vycítil strach. Povedal, čo mal. Kompetentne odpovedal na (prípadné) otázky. Podložil to svedectvom a vyrozprával príbeh. Stíchol. Počkal na odpoveď. A odišiel. Fascinuje ma, že anjel vedel, kedy má odísť. Že prešiel s Máriou celým procesom rozlišovania až po rozhodnutie. A potom od nej odišiel. Možno sa pri tom aj usmieval.


TIP NA DNES:

S kým rozlišujem, keď sa vo svojom živote potrebujem niekam pohnúť? Čo keby som sa dnes tomu človeku ozval a úplne jednoducho mu poďakoval, že ho mám?

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00