#ziveslovo 25.4.2021

#ziveslovo 25.4.2021

Ježiš povedal: „Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach.

Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce.

Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohoto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier.

Otec ma preto miluje, že ja dávam svoj život, a zasa si ho vezmem. Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba. Mám moc dať ho a mám moc zasa si ho vziať. Taký príkaz som dostal od môjho Otca.“

Jn 10, 11-18

evanjelizátor Peter Lipták

Mnoho kresťanov má falošný obraz o Bohu Otcovi, „ktorý rozhnevaný hriechom chcel obeť, dokonca, že požadoval obetu svojho Syna“. Toto je však pohanská predstava „božstva“, ktorá požaduje takúto obetu. Ježiš sa nestal „obeťou“ v tomto zmysle. Boží Syn v tomto evanjeliu hovorí jasne o obete svojho života: „Nik mi ho neberie, ja ho dávam sám od seba.“ Hriech a smrť sú problémom človeka, ktorý však človek nedokázal premôcť sám. Preto sa Boží Syn obetoval, stal sa človekom, aby priniesol víťazstvo človeku.

 

TIP NA DNES:

Ak sme aj my niekde v hĺbke svojho srdca mali takúto falošnú predstavu Boha Otca, zrieknime sa jej. V modlitbe vyslovme nahlas a zrieknime sa každej pochybnosti o Otcovej láske a dobrote.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00