#ziveslovo 25.4.2022

#ziveslovo 25.4.2022

Ježiš sa zjavil Jedenástim a povedal im: „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.

Kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený; ale kto neuverí, bude odsúdený.

A tých, čo uveria, budú sprevádzať tieto znamenia: v mojom mene budú vyháňať zlých duchov, budú hovoriť novými jazykmi, hady budú brať do rúk a ak niečo smrtonosné vypijú, neuškodí im; na chorých budú vkladať ruky a tí ozdravejú.“

Keď im to Pán Ježiš povedal, vzatý bol do neba a zasadol po pravici Boha.

Oni sa rozišli a všade kázali. Pán im pomáhal a ich slová potvrdzoval znameniami, ktoré ich sprevádzali.

Mk 16, 15-20

sestra Františka Čačková

Znamenia. Nebuďme teraz na seba len kriticky nároční, ale pozrime sa na seba, svoj život, vzťahy a svoju službu v pravde a s láskou: Aké znamenia nás sprevádzajú? Sú to vypočuté modlitby? Sme svedectvom o Bohu už len tým, že sme? Dejú sa „náhody“ ako odpoveď, ak sa za niečo modlíme? Aj toto môže byť pre nás tou dobrou správou, ktorú máme priniesť všetkému stvoreniu. Možno nie naraz „všetkému stvoreniu“, ale jednému po druhom.


TIP NA DNES:

Kde začnem? Ku komu pôjdem s dobrou správou ako k prvému?

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00