#ziveslovo 25.7.2021

#ziveslovo 25.7.2021

Ježiš odišiel na druhý breh Galilejského čiže Tiberiadského mora. Šlo za ním veľké množstvo ľudí, lebo videli znamenia, ktoré robil na chorých. Ježiš vystúpil na vrch a tam si sadol so svojimi učeníkmi. Blízko boli židovské sviatky Veľkej noci.

Keď Ježiš zdvihol oči a videl, že k nemu prichádza veľké množstvo ľudí, povedal Filipovi: „Kde nakúpime chleba, aby sa títo najedli?“ Ale to povedal len preto, že ho skúšal. Lebo sám vedel, čo urobí.

Filip mu odpovedal: „Ani za dvesto denárov chleba nebude stačiť, ak sa má každému ujsť čo len kúsok.“

Jeden z jeho učeníkov, Ondrej, brat Šimona Petra, mu povedal: „Je tu chlapec, ktorý má päť jačmenných chlebov a dve ryby. Ale čo je to pre toľkých!?“

Ježiš povedal: „Usaďte ľudí!“

Na tom mieste bolo mnoho trávy. A mužov si tam posadalo okolo päťtisíc.

Tu Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim; podobne aj z rýb, koľko chceli.

Keď sa nasýtili, povedal svojim učeníkom: „Pozbierajte zvyšné odrobiny, aby nič nevyšlo nazmar!“ Pozbierali teda a odrobinami z piatich jačmenných chlebov, ktoré zostali po tých, čo jedli, naplnili dvanásť košov.

Keď ľudia videli, aké znamenie urobil, hovorili: „Toto je naozaj ten prorok, ktorý má prísť na svet.“

Ale keď Ježiš spoznal, že chcú prísť, zmocniť sa ho a urobiť ho kráľom, znova sa utiahol na vrch celkom sám.

Jn 6, 1-15

evanjelizátor Peter Lipták

V tomto evanjeliu nás Ježiš učí zaujímavú lekciu, čo robiť v čase, keď trpíme nejakým nedostatkom, resp. máme nejakú potrebu. Je zaujímavé, že Ježiš si tu nepýta viac chlebov a rýb, ani sa priamo nemodlí za rozmnoženie. Čítame: „Ježiš vzal chleby, vzdával vďaky a rozdával sediacim; podobne aj z rýb, koľko chceli.“ V tomto je úžasný princíp Božieho kráľovstva. V čase nedostatku nie je riešením sťažovanie sa, vyplakávanie, žobronenie o viac, ale vzdávanie vďaky a štedrosť – to prináša rozmnoženie.

 

TIP NA DNES:

Poďakujme dnes Bohu aj za oblasti v našich životoch, kde ešte nemáme úplné naplnenie potrieb. Zamerajme sa na to, čo máme a buďme za to vďační, prípadne sa s tým podľa možností podeľme.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00