#ziveslovo 26.1.2019

#ziveslovo 26.1.2019

Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!

Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov.

Nenoste mešec ani kapsu, ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte!

Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ‚Pokoj tomuto domu!‘ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu.

Neprechádzajte z domu do domu!

A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: ‚Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.‘“

Lk 10, 1-9

 

kňaz Roman Seko

Bolo by príjemné, ak by všade s úctou a láskou prijali hlásateľa evanjelia. Aj apoštolom sa zdalo vhodné zoslať oheň a síru na tých, ktorí nechcú prijať Ježiša. Keď však chceme hovoriť: „Pokoj tomuto domu,“ predpokladá to, že pokoj, ktorý prajeme, aj z vlastnej skúsenosti poznáme. Bez ohľadu na to, či sme počas ohlasovania práve nenarazili na vlkov. K tomuto pokoju sa nedá prepracovať vlastnou technikou. Je darom a ovocím skúsenosti, že ten, ktorý ma posiela, je ten istý, ktorý sa o mňa vždy stará.

 


TIP NA DNES:

Poďakujem sa za momenty, keď som sa ja-kresťan cítil ako baránok medzi vlkmi. Aj vďaka nim viem, že mám naozaj účasť na Jeho poslaní.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00