#ziveslovo 26.1.2020

#ziveslovo 26.1.2020

Keď sa Ježiš dopočul, že Jána uväznili, odobral sa do Galiley. Opustil Nazaret a prišiel bývať do pobrežného mesta Kafarnaum, v končinách Zabulon a Neftali, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „Krajina Zabulon a krajina Neftali, na ceste k moru, za Jordánom, Galilea pohanov! Ľud bývajúci v temnotách uvidel veľké svetlo. Svetlo zažiarilo tým, čo sedeli v temnom kraji smrti.“

Od tej chvíle začal Ježiš hlásať: „Robte pokánie, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo.“

Keď raz kráčal popri Galilejskom mori, videl dvoch bratov, Šimona, ktorý sa volá Peter, a jeho brata Ondreja, ako spúšťajú sieť do mora; boli totiž rybármi. I povedal im: „Poďte za mnou a urobím z vás rybárov ľudí.“ Oni hneď zanechali siete a išli za ním.

Ako šiel odtiaľ ďalej, videl iných dvoch bratov, Jakuba Zebedejovho a jeho brata Jána, ako na lodi so svojím otcom Zebedejom opravujú siete; aj ich povolal. Oni hneď zanechali loď i svojho otca a išli za ním.

A Ježiš chodil po celej Galilei, učil v ich synagógach, hlásal evanjelium o kráľovstve a uzdravoval každý neduh a každú chorobu medzi ľudom.

Mt 4, 12-23

 

hudobníčka Eva Hrešková

Po Jánovom uväznení sa veci dávajú do pohybu. Ježiš namiesto toho, aby si v Nazarete otvoril súkromnú a dobre výnosnú ordináciu vybavenú tiež kazateľnicou, kam by prúdili davy hneď po prvom zázračnom uzdravení, sa vyberá na cestu. Celý čas je v pohybe, v akcii. Vstupuje do temných miest, aby jeho svetlo prežiarilo a vyhnalo tmu. Ježiš nie je pasívny, nestojí na mieste, nečaká. On vykračuje k nám. Hľadá nás prvý, miluje nás prvý, volá nás prvý. Aj teraz je v pohybe. Neostal pripútaný k oltáru svojej slávy. Ježiš aj dnes vstupuje do našich temnôt, aby priniesol svetlo. Pravdu. Uzdravenie. Radostnú zvesť.

 

TIP NA DNES:

V modlitbe pozvi Ježiša do svojich tmavých miest. Možno je to smútok za milovanou osobou, konfliktný vzťah, samota, hriech, prázdnota. Pozvi ho a čakaj, čo urobí.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00