#ziveslovo 26.1.2021

#ziveslovo 26.1.2021

Pán si vyvolil iných sedemdesiatich dvoch a po dvoch ich poslal pred sebou do každého mesta a na každé miesto, kam sa sám chystal ísť. A povedal im: „Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!

Choďte! Hľa, posielam vás ako baránkov medzi vlkov.

Nenoste mešec ani kapsu, ani obuv a cestou nikoho nepozdravujte!

Keď vojdete do niektorého domu, najprv povedzte: ‚Pokoj tomuto domu!‘ Ak tam bude syn pokoja, váš pokoj na ňom spočinie; ak nie, vráti sa k vám. V tom dome potom ostaňte, jedzte a pite, čo majú, lebo robotník si zaslúži svoju mzdu.

Neprechádzajte z domu do domu!

A keď prídete do niektorého mesta a prijmú vás, jedzte, čo vám predložia, uzdravujte chorých, čo sú v ňom, a povedzte im: ‚Priblížilo sa k vám Božie kráľovstvo.‘“

Lk 10, 1 – 9

evanjelizátor Peter Lipták

„Žatva je veľká, ale robotníkov málo. Preto proste Pána žatvy, aby poslal robotníkov na svoju žatvu!“ hovorí Ježiš a tu vidno jeho obrovskú túžbu vyslať ďalších a ďalších učeníkov do služby ohlasovania Božieho kráľovstva. V predošlej kapitole čítame: „Zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy. Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých.“ (Lk 9, 1 – 2) V tejto 10. kapitole už čítame o sedemdesiatich dvoch učeníkoch. Po svojom zmŕtvychvstaní Ježiš vysiela už všetkých, na ktorých zostúpil Duch Svätý: „… keď zostúpi na vás Svätý Duch, dostanete silu a budete mi svedkami v Jeruzaleme i v celej Judei aj v Samárii a až po samý kraj zeme.“ (Sk 1, 8) Posolstvo o Božom kráľovstve, spáse v Ježišovi Kristovi potrebujeme dostať ku každému človeku „až na samý kraj zeme“.

 

TIP NA DNES:

Skúsim dnes niekomu ohlásiť, že Ježiš je Spasiteľ, alebo si nájdem chvíľu a pomodlím sa za tých, ktorí ohlasujú.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00