#ziveslovo 26.10.2020

#ziveslovo 26.10.2020

Ježiš učil v sobotu v istej synagóge. Bola tam žena, ktorá osemnásť rokov mala ducha neduživosti. Bola zhrbená a nemohla sa ani trochu narovnať.

Keď ju Ježiš zbadal, zavolal si ju a povedal jej: „Žena, si oslobodená od svojej choroby,“ a vložil na ňu ruky. Ona sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha.

Ale predstavený synagógy sa nahneval, že Ježiš v sobotu uzdravuje, i povedal zástupu: „Je šesť dní, keď treba pracovať; v tieto dni prichádzajte a dávajte sa uzdravovať, a nie v sobotu!“

Pán mu odpovedal: „Pokrytci! Neodväzuje každý z vás v sobotu svojho vola alebo osla od jasieľ a nevodí ho napájať? A túto Abrahámovu dcéru, ktorú satan držal osemnásť rokov spútanú, nebolo treba vyslobodiť z tohoto puta, hoci aj v sobotu?“

Keď to povedal, všetci jeho protivníci sa zahanbili, ale ľudia sa radovali zo všetkých slávnych skutkov, ktoré konal.

Lk 13, 10 – 17

evanjelizátor Peter Lipták

Keď Ježiš zbadal ženu, ktorá bola trápená duchom neduživosti – čo sa prejavovalo tým, že bola osemnásť rokov zhrbená –, zavolal si ju a vyslovil slovo poznania: „Žena, si oslobodená od svojej choroby,“ vložil na ňu ruky a ona bola uzdravená. Ale predstavený synagógy sa nahneval, pretože Ježiš tým porušil – povedané dnešnými slovami – „liturgické“ predpisy tej doby a tradície. Ježiš však vždy v prvom rade hľadal to, čo oslávi Otca a prinesie ľuďom záchranu, uzdravenie a vyslobodenie. Čítame, že žena „sa hneď vzpriamila a oslavovala Boha“. Osláviť Boha a priniesť ľuďom záchranu musí byť vždy aj našou prioritou.

 

TIP NA DNES:

Skúsim sa dnes pri modlitbe (alebo na bohoslužbe) viac zamerať na oslavu Boha a spojenie s ním ako na vonkajšie prejavy alebo formu modlitby.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00