#ziveslovo 26.11.2019

#ziveslovo 26.11.2019

Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal: „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“

Oni sa ho opýtali: „Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať?“

On odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: ‚To som ja‘ a: ‚Ten čas je už blízko.‘ Nechoďte za nimi! A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď.“

Potom im povedal: „Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi.“

Lk 21, 5-11

 

hudobníčka Eva Hrešková

Čo ostane, keď sa zrúti vonkajšia fasáda môjho života? Čo ostane, keď sa zrútia moje ľudské istoty? Čo ostane, keď ma opustia moji najbližší? Čo ostane, keď stratím priazeň ľudí, kariéru, lásku človeka, zdravie, službu? Čo ostane, keď z môjho nastajlovaného, nasvieteného a pekne nafoteného života neostane kameň na kameni? Ostanem verný až do konca? Budem veriť Bohu, dôverovať jeho plánu a naďalej ho chváliť?

 

TIP NA DNES:

Drahý Ježiš, pozývam ťa vstúpiť do chrámu môjho srdca. Buď mojím jediným Pánom a Kráľom. A čokoľvek potom príde, viem, že na oltári môjho srdca neprestane horieť oheň tvojej prítomnosti, tvojho života vo mne.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00