#ziveslovo 26.11.2020

#ziveslovo 26.11.2020

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď uvidíte, že vojsko obkľučuje Jeruzalem, vedzte, že sa priblížilo jeho spustošenie. Vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr. Tí však, čo budú v meste, nech z neho odídu, a tí, čo budú na vidieku, nech doň nevchádzajú, lebo to budú dni pomsty, aby sa splnilo všetko, čo je napísané.

Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať! Lebo bude veľké súženie na zemi a hnev proti tomuto ľudu. Budú padať ostrím meča, odvedú ich do zajatia medzi všetky národy a po Jeruzaleme budú šliapať pohania, kým sa nenaplní čas pohanov.

Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou.

Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“

Lk 21, 20 – 28

evanjelizátor Peter Lipták

Tento úryvok Písma môžeme rozdeliť do dvoch základných častí: V prvej časti Ježiš prorocky hovorí svojim súčasníkom o zničení Jeruzalema a rozptýlení židovského národa medzi všetky národy. Toto Ježišovo proroctvo sa doslovne naplnilo v roku 70 po Kristovi, keď Rimania dobyli mesto a židovský národ bol rozptýlený medzi ostatné národy – a celé toto obdobie sa nazýva „čas pohanov“. Židovský národ je dnes opäť vo Svätej zemi a od roku 1947 rekonštituovaný ako národ po prvýkrát od zničenia Jeruzalema a ich rozptýlenia.

Druhá časť Ježišovho proroctva, ktorá sa začína opisom znamení na slnku, mesiaci a hviezdach…, sa ešte v plnosti nenaplnila a opisuje obdobie pred druhým príchodom Ježiša Krista „s mocou a veľkou slávou“. Celé toto obdobie je charakterizované slovami: „Na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku.“

Žijeme v období plnom úzkostí, strachu, zmätku, falošných správ, konšpirácií… Ježiš nám však práve v tomto období hovorí: „Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“ Inak povedané: „Žite bez strachu!“

 

TIP NA DNES:

Zriekajme sa strachu, ignorujme správy, ktorých ovocím je strach a zmätok v mojom srdci, a nech to nie je iba dnes, ale vždy.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00