#ziveslovo 26.11.2021

#ziveslovo 26.11.2021

Ježiš povedal svojim učeníkom podobenstvo: „Pozrite sa na figovník a na ostatné stromy! Keď vidíte, že pučia, sami viete, že je už blízko leto. Tak aj vy, až uvidíte, že sa toto deje, vedzte, že je blízko Božie kráľovstvo.

Veru, hovorím vám: Nepominie sa toto pokolenie, kým sa to všetko nestane.

Nebo a zem sa pominú, ale moje slová sa nepominú.“

Lk 21, 29-33

evanjelizátor Peter Lipták

Ježiš k tomu, čo hovoril o svojom druhom príchode, keď všetci „uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou“ (Lk 21, 27), pridáva aj podobenstvo o figovníku. V tomto podobenstve nás učí, aby sme pozorovali znamenia, ktoré budú predchádzať jeho návratu. Dnes v Božom ľude môžeme pozorovať dva nezdravé prístupy. Jeden je vidieť apokalyptické znamenia v skutočnostiach, ktoré nimi nie sú. Ako príklad možno uviesť očkovanie – niektorí v ňom vidia dokonca až akési „znamenie šelmy“, v skutočnosti však ide o medicínsku otázku a niečo, k čomu povzbudzuje samotný pápež aj biskupi. Druhý nesprávny prístup je úplne prestať myslieť a hovoriť o Pánovom príchode. Bolo by nesprávne nevidieť aj súčasné krízy, ktoré sa dejú na celej zemi, ako znamenie čias. Táto zem sa skutočne pominie, ale Pánove slová sa nepominú.


TIP NA DNES:

Pomodlím sa, aby som vedel zachytiť a tiež správne rozlíšiť znamenia čias a bol vždy pripravený na Pánov príchod.

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00