#ziveslovo 26.12.2021

#ziveslovo 26.12.2021

Ježišovi rodičia chodievali každý rok do Jeruzalema na veľkonočné sviatky. Keď mal dvanásť rokov, tiež išli, ako bývalo na sviatky zvykom. A keď sa dni slávností skončili a oni sa vracali domov, zostal chlapec Ježiš v Jeruzaleme, čo jeho rodičia nezbadali. Nazdávali sa, že je v sprievode. Prešli deň cesty a hľadali ho medzi príbuznými a známymi. No nenašli. Vrátili sa teda do Jeruzalema a tam ho hľadali.

Po troch dňoch ho našli v chráme. Sedel medzi učiteľmi, počúval ich a kládol im otázky. Všetci, čo ho počuli, žasli nad jeho rozumnosťou a odpoveďami.

Keď ho zazreli, stŕpli od údivu a Matka mu povedala: „Syn môj, čo si nám to urobil? Pozri, tvoj otec i ja sme ťa s bolesťou hľadali!“

On im odpovedal: „Prečo ste ma hľadali? Nevedeli ste, že mám byť tam, kde ide o môjho Otca?“ Ale oni nepochopili slovo, ktoré im hovoril.

Potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný.

A jeho matka zachovávala všetky slová vo svojom srdci.

A Ježiš sa vzmáhal v múdrosti, veku a v obľube u Boha i u ľudí.

Lk 2, 41-52

evanjelizátor Peter Lipták

O dospievajúcom Ježišovi čítame, že sa so svojimi rodičmi „vrátil do Nazareta a bol im poslušný“. Ježiš si už v tom čase plne uvedomoval, že jeho Otcom je Najvyšší. Svojou múdrosťou už v tomto veku ďaleko prevyšoval svojich rodičov, dokonca najučenejší učitelia „žasli nad jeho rozumnosťou“. Napriek tomu všetkému sa Ježiš podriadil autorite rodičov. Dnešným rodičom, ktorí často vidia v dieťati skoro rovnocenného partnera, to ukazuje, že podľa Božieho poriadku je správne podrobiť dieťa láskavej autorite.


TIP NA DNES:

Prehodnotím dnes svoj postoj voči svojim deťom. Som im láskavou autoritou či sa snažím byť len ich partnerom? Deti vedieme k poslušnosti tak, že aj my sami im ideme príkladom. Aký je môj postoj k autoritám: vládnym, cirkevným, stavovským… Som im poslušný?

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00