#ziveslovo 26.2.2019

#ziveslovo 26.2.2019

Ježiš a jeho učeníci prechádzali Galileou. Nechcel však, aby o tom niekto vedel, lebo učil svojich učeníkov a hovoril im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí a zabijú ho. Ale zabitý po troch dňoch vstane z mŕtvych.“

Lenže oni nechápali toto slovo a spýtať sa ho báli.

Tak prišli do Kafarnauma. A keď bol v dome, opýtal sa ich: „O čom ste sa zhovárali cestou?“ Ale oni mlčali, lebo sa cestou medzi sebou hádali, kto z nich je väčší.

Sadol si, zavolal Dvanástich a povedal im: „Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“

Potom vzal dieťa, postavil ho medzi nich, objal ho a povedal im: „Kto prijme jedno z takýchto detí v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, nie mňa prijíma, ale toho, ktorý ma poslal.“

Mk 9, 30-37

 

kňaz Roman Seko

Kdekoľvek sa Ježiš objavil, vyhľadávali ho zástupy, lebo ho chceli počuť a chceli sa uzdraviť. Niekedy však Ježiš prechádzal krajinou tajne, lebo to najdôležitejšie, prečo prišiel, bolo posolstvo o zmŕtvychvstaní. O definitívnom víťazstve nad smrťou. Posolstvo o tom, že žiadna bolesť, žiadne utŕžené zlo, žiadne nešťastie nie je definitívne, ak kráčame za ním.


TIP NA DNES:

Zamyslím sa nad tým, či naozaj verím, že Ježiš má riešenie na každú ťažkosť môjho života. Či ma nedôvera niekedy neoberá o vzácny dar pokoja.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00