#ziveslovo 26.3.2020

#ziveslovo 26.3.2020

Ježiš povedal Židom: „Ak vydávam svedectvo o sebe len ja sám, moje svedectvo nie je pravdivé. Ale je niekto iný, čo svedčí o mne, a ja viem, že svedectvo, ktoré vydáva o mne, je pravdivé.

Vy ste poslali k Jánovi a on vydal svedectvo pravde. Lenže ja neprijímam svedectvo od človeka, ale toto hovorím preto, aby ste vy boli spasení. On bol lampa, ktorá horí a svieti, a vy ste sa chceli chvíľu veseliť v jeho svetle.

Ja mám väčšie svedectvo, ako je Jánovo: skutky, ktoré mi dal vykonať Otec. Tieto skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec. A sám Otec, ktorý ma poslal, vydal o mne svedectvo.

Vy ste nikdy nepočuli jeho hlas, ani jeho tvár ste nevideli a jeho slovo neostáva vo vás, lebo neveríte tomu, ktorého on poslal.

Skúmate Písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život, a práve ony svedčia o mne. Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život.

Slávu od ľudí neprijímam. Ale vás poznám, že nemáte v sebe Božiu lásku.

Ja som prišiel v mene môjho Otca, a neprijímate ma. Keby prišiel niekto iný v svojom vlastnom mene, toho by ste prijali.

Ako môžete veriť vy, ktorí sa navzájom oslavujete, a nehľadáte slávu, ktorú dáva len Boh?!

Nemyslite si, že ja budem na vás u Otca žalovať. Iný na vás žaluje: Mojžiš, do ktorého skladáte svoju nádej. Lenže keby ste verili Mojžišovi, verili by ste aj mne, lebo on o mne písal. Ale ak neveríte tomu, čo on napísal, ako uveríte mojim slovám?!“

Jn 5, 31-47

 

hudobníčka Eva Hrešková

„… ako uveríte mojim slovám?!“ Dnes je možno čas položiť si otázku: Čím slovám verím? Čie slová formujú môj obraz o sebe, o živote, o Bohu? Žijeme v dobe plnej informácií, stále na nás vyskakujú nové trendy, myšlienky, názory. Ani si to nevšimneme a usádzajú sa v nás, formujú nás.

Som presvedčená o tom, že keby sme my kresťania verili Ježišovým slovám, naozaj im verili a podľa nich žili, cirkev by vyzerala úplne inak. Príťažlivosť Kristovej nevesty by bola neodolateľná. Keby sme naozaj verili a žili tým, ako veľmi sme milovaní Bohom, že sme vykúpení drahou krvou jeho jednorodeného Syna, že sme sa v ňom stali členmi Božej rodiny, že jeho milosť nám stačí a že nám všetko bude slúžiť na dobré, lebo on je dobrý. Že víťazstvo je už dokonané. Využime tento pôstny čas a nanovo sa započúvajme do Ježišových slov. Nanovo im uverme.

 

TIP NA DNES:

Skús dnes počas modlitby zatvoriť oči, vnímať pri sebe Ježiša a spýtať sa ho: Kým som pre teba, Ježiš?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00