#ziveslovo 26.4.2020

#ziveslovo 26.4.2020

V ten deň išli dvaja z Ježišových učeníkov do dediny zvanej Emauzy, ktorá bola od Jeruzalema vzdialená šesťdesiat stadií, a zhovárali sa o všetkom, čo sa prihodilo. Ako sa tak zhovárali a spoločne uvažovali, priblížil sa k nim sám Ježiš a išiel s nimi. Ich oči boli zastreté, aby ho nepoznali. I spýtal sa ich: „O čom sa to cestou zhovárate?“

Zastavili sa zronení a jeden z nich, menom Kleopas, mu povedal: „Ty si vari jediný cudzinec v Jeruzaleme, ktorý nevie, čo sa tam stalo v týchto dňoch?“

On im povedal: „A čo?“

Oni mu vraveli: „No s Ježišom Nazaretským, ktorý bol prorokom, mocným v čine i v reči pred Bohom aj pred všetkým ľudom; ako ho veľkňazi a naši poprední muži dali odsúdiť na smrť a ukrižovali. A my sme dúfali, že on vykúpi Izrael. Ale dnes je už tretí deň, ako sa to všetko stalo. Niektoré ženy z našich nás aj naľakali. Pred svitaním boli pri hrobe, a keď nenašli jeho telo, prišli a tvrdili, že sa im zjavili anjeli a hovorili, že on žije. Niektorí z našich odišli k hrobu a zistili, že je to tak, ako vraveli ženy, ale jeho nevideli.“

On im povedal: „Vy nechápaví a ťarbaví srdcom uveriť všetko, čo hovorili proroci! Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?“ A počnúc od Mojžiša a všetkých Prorokov, vykladal im, čo sa naňho v celom Písme vzťahovalo.

Tak sa priblížili k dedine, do ktorej šli, a on sa tváril, že ide ďalej. Ale oni naň naliehali: „Zostaň s nami, lebo sa zvečerieva a deň sa už schýlil!“

Vošiel teda a zostal s nimi. A keď sedel s nimi pri stole, vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a podával im ho. Vtom sa im otvorili oči a spoznali ho. Ale on im zmizol. Tu si povedali: „Či nám nehorelo srdce, keď sa s nami cestou rozprával a vysvetľoval nám Písma?“

A ešte v tú hodinu vstali a vrátili sa do Jeruzalema. Tam našli zhromaždených Jedenástich a iných s nimi a tí im povedali: „Pán naozaj vstal z mŕtvych a zjavil sa Šimonovi.“ Aj oni porozprávali, čo sa im stalo cestou a ako ho spoznali pri lámaní chleba.

Lk 24, 13-35

 

hudobníčka Eva Hrešková

Dnešné evanjelium o emauzských učeníkoch ukazuje na jav typický aj pre dnešnú dobu. Ľudia sklamaní z cirkevných či vládnych predstaviteľov opúšťajú svoje spoločenstvá, komunity, rodiny, niekedy nie hneď fyzicky, ale často v srdci. Sklamanie a znechutenie, frustrácia, výčitky. Ježiš však prichádza na pomoc našej slabosti. Prichádza prvý, prihovára sa nám a chce nám nanovo oživiť vieru, oživiť naše srdcia. Je trpezlivým Učiteľom. Dovoľ mu dnes prihovoriť sa ti. Nechaj svoje srdce nanovo zahorieť láskou, vierou a nádejou. Aby si sa mohol vrátiť späť a znovu sa začleniť do jeho rodiny – cirkvi. Lebo po tom Ježiš túži – aby sme stáli pri sebe ako bratia a sestry aj v neľahkých časoch.

 

TIP NA DNES:

Porozmýšľaj dnes v modlitbe o svojich postojoch voči autoritám, voči tvojim bratom a sestrám v spoločenstve či vo farnosti. Popros Ježiša, aby ti ukázal, kde si „opustil svoju rodinu“, a nech ti pomôže vrátiť sa späť.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00