#ziveslovo 26.5.2020

#ziveslovo 26.5.2020

Ježiš pozdvihol oči k nebu a hovoril: „Otče, nadišla hodina: Osláv svojho Syna, aby Syn oslávil teba, tak, ako si mu dal moc nad každým telom, aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život. A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.

Ja som ťa oslávil na zemi: dokončil som dielo, ktoré si mi dal vykonať. A teraz ty, Otče, osláv mňa pri sebe slávou, ktorú som mal u teba, skôr ako bol svet.

Zjavil som tvoje meno ľuďom, ktorých si mi dal zo sveta. Tvoji boli a dal si ich mne a oni zachovali tvoje slovo. Teraz poznali, že všetko, čo si mi dal, je od teba, lebo slová, ktoré si ty dal mne, ja som dal im. A oni ich prijali a naozaj spoznali, že som vyšiel od teba, a uverili, že si ma ty poslal.

Za nich prosím. Neprosím za svet, ale za tých, ktorých si mi dal, lebo sú tvoji. A všetko, čo je moje, je tvoje, a čo je tvoje, je moje. A v nich som oslávený.

Už nie som vo svete, ale oni sú vo svete a ja idem k tebe.“

Jn 17, 1-11a

 

evanjelizátor Peter Lipták

V predchádzajúcej kapitole tohto evanjelia Ježiš zdieľal s učeníkmi posledné dôležité, a možno dokonca najdôležitejšie skutočnosti pred tým, ako šiel na smrť. No v tejto kapitole sme svedkami niečoho neporovnateľne väčšieho. Boží Syn pozdvihuje oči k nebu, to znamená celú svoju pozornosť, celé svoje srdce k Otcovi a oslovuje ho: „Otče…“ A ďalej hovorí: „… nadišla hodina,“ čo vyjadruje, že prichádza ten najdôležitejší čas, čas, keď bude oslávený. To oslávenie však v skutočnosti znamená jeho dobrovoľnú smrť na kríži za hriechy sveta a až následne potom prichádzajúce vzkriesenie a oslávenie. Ježiš sa ďalej modlí k Otcovi a hovorí: „… aby všetko, čo si dal ty jemu, im darovalo večný život.“

Všetko, čo Ježiš dostal od Otca, všetko, čo urobil, čím prešiel, malo jediný cieľ, aby nám to darovalo večný život. A potom definuje, čo to je, ten večný život. Pretože nejde len o nejaké nikdy sa nekončiace trvanie, ale o tú nevysloviteľnú intenzitu a plnosť tohto života: „Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, ani do ľudského srdca nevystúpilo, čo Boh pripravil tým, ktorí ho milujú.“ (1 Kor 2, 9)

Ježiš to vyjadruje takto: „A večný život je v tom, aby poznali teba, jediného pravého Boha, a toho, ktorého si poslal, Ježiša Krista.“ To slovo „poznali“ nevyjadruje čisto intelektuálne, rozumové poznanie, ale skúsenosť, hlboký dôverný vzťah, poznanie a zažívanie nekonečnej Božej lásky – o tom je večný život. O to šlo v prvom a najdôležitejšom rade Ježišovi vo vzťahu k nám.

 

TIP NA DNES:

Večný život sa nezačína vo večnosti, ale práve naopak, musí sa začať v tomto čase, v tomto živote. „Hľa, teraz je milostivý čas, teraz je deň spásy!“ (2 Kor 6, 2) Preto, ak si ešte neprijal to, čo ti Ježiš vydobyl, urob tak práve teraz v tejto modlitbe: Pane Ježišu, dávam ti svoj život poznačený hriechom a smrťou a prijímam večný život, ktorý si mi vydobyl. Buď mojím Pánom a veď ma celým životom. Amen.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00