#ziveslovo 26.6.2020

#ziveslovo 26.6.2020

Keď Ježiš zostúpil z vrchu, išli za ním veľké zástupy. Tu prišiel k nemu istý malomocný, poklonil sa mu a vravel: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť.“ On vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: „Chcem, buď čistý!“ A hneď bol očistený od malomocenstva.

Potom mu Ježiš povedal: „Daj si pozor a nikomu o tom nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines obetný dar, ako predpísal Mojžiš – im na svedectvo.“

Mt 8, 1-4

 

evanjelizátor Peter Lipták

V tomto úryvku z Matúšovho evanjelia vidíme malomocného človeka, ktorý prichádza k Ježišovi s túžbou po uzdravení. Nepochybuje o tom, či môže Ježiš uzdraviť túto nevyliečiteľnú a smrteľnú chorobu. Jeho otázka je, či ho chce uzdraviť.

Ľudia, ktorí veria v Boha, vo všeobecnosti nemajú otáznik o jeho všemohúcnosti; otáznikom však pre mnohých je, či ich Boh chce uzdraviť. Verím, že Ježišovou odpoveďou je: „Chcem…!“ A nielen pre tento konkrétny prípad, ale pre všetky veky. Pretože definitívnu odpoveď na túto otázku dal Ježiš na kríži.

Ježiš na kríži nevzal na seba „len“ hriechy sveta, ale tiež všetky choroby: „Vskutku on niesol naše choroby a našimi bôľmi sa on obťažil, no my sme ho pokladali za zbitého, strestaného Bohom a pokoreného. On však bol prebodnutý pre naše hriechy, strýznený pre naše neprávosti, na ňom je trest pre naše blaho a jeho ranami sme uzdravení.“ (Iz 53, 4-5)

Svätý apoštol Peter vo svojom liste opakuje túto skutočnosť: „Jeho rany vás uzdravili.“ (1 Pt 2, 24) Zhrnuté: Ježiš vzal na seba naše choroby a vydobyl pre nás všetkých uzdravenie. Toto uzdravenie je reálne, ale nachádza sa v duchovnej realite, ktorú nazývame Božie kráľovstvo. Uzdravení budú všetci, ktorí sa, tak ako tento malomocný, sklonia pred Ježišom – najneskôr v nebi, kde už nie sú žiadne choroby ani bolesti. Avšak úlohou nás veriacich je modliť sa, aby sa Božie kráľovstvo prejavilo v životoch ľudí už aj teraz, tu na zemi (pozri Mt 6, 10).

Rád by som tu citoval autora knihy Život v nadprirodzenej uzdravujúcej moci, Chrisa Gora, ktorý píše: „V službe a modlitbách za uzdravenie je tajomstvo, ale preto sa neprestanem usilovať o všetko, za čo Ježiš zaplatil. Nikdy nebudem obviňovať človeka pre to, že u neho nedošlo k uzdraveniu. Nebudem obviňovať Boha, pretože to nie je tak, že by sedel a premýšľal, koho uzdraví a koho nie. Rozhodnutie už urobil a zaplatil zaň pred dvetisíc rokmi. V tejto rovnici je iba jedna ďalšia osoba, a tou som ja. Napriek tomu odmietam trestať sám seba za nedostatok výsledkov. Keď vidím, že niekto je uzdravený, je to olej do môjho ohňa; keď vidím, že niekto uzdravený nie je, tiež je to olej do môjho ohňa a spôsobuje, že tú chorobu ešte viac prenasledujem.“

 

TIP NA DNES:

Ak si zdravý, poďakuj dnes Bohu za zdravie. Ak teba alebo niekoho z tvojho okolia trápi choroba, maj odvahu modliť sa za uzdravenie, aj priamo osobne.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00