#ziveslovo 26.7.2020

#ziveslovo 26.7.2020

Ježiš povedal zástupom: „Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli. Keď ho človek nájde, skryje ho a od radosti z neho ide, predá všetko, čo má, a pole kúpi.

Nebeské kráľovstvo sa podobá aj kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď nájde veľmi cennú perlu, ide, predá všetko, čo má, a kúpi ju.

A zasa nebeské kráľovstvo sa podobá sieti, ktorú spustia do mora a ona zachytáva všetky druhy. Keď je plná, vytiahnu ju na breh, posadajú si, dobré vyberú do nádob a zlé vyhodia von.

Tak bude aj na konci sveta: vyjdú anjeli, oddelia zlých od spravodlivých a hodia ich do ohnivej pece. Tam bude plač a škrípanie zubami.

Pochopili ste to všetko?“

„Áno,“ odpovedali.

A on im povedal: „Preto sa každý zákonník, ktorý sa stal učeníkom nebeského kráľovstva, podobá hospodárovi, ktorý vynáša zo svojej pokladnice veci nové i staré.“

Mt 13, 44-52

 

evanjelizátor Peter Lipták

„Nebeské kráľovstvo sa podobá pokladu ukrytému v poli.“ Pri tomto prvom podobenstve si vždy spomínam na čas krátko po mojom obrátení. Moji bývalí kamaráti nedokázali pochopiť, prečo som sa stal kresťanom. V komunite, v ktorej som sa dovtedy hýbal, boli ešte ako-tak populárne rôzne východné náboženstvá a hlavne rôzni guru, ktorí experimentovali s psychotropnými drogami. Ale kresťanstvo? To im pripadalo ako nejaké obyčajné, nezaujímavé pole a nerozumeli, prečo som v momente, obrazne povedané, „predal všetko, čo som mal“, aby som získal to pre nich také obyčajné „pole“. Bolo ťažké vysvetliť, že to, čo vyzerá zvonka ako obyčajné pole, je najväčší poklad.

Svätý apoštol Pavol nazýva Krista Božím tajomstvom, „v ktorom sú skryté všetky poklady múdrosti a poznania“ (Kol 2, 2-3). Keď tento „poklad“ človek nájde, tak „od radosti z neho ide, predá všetko…“ V skutočnosti však ešte viac platí, že tento poklad – teda Kristus, túži nájsť človeka, ktorý je pre neho takým vzácnym „pokladom“, že „vydal za nás seba samého, aby nás vykúpil…“ (Tít 2, 14)

 

TIP NA DNES:

Aj ty máš určite vo svojom okolí ľudí, ktorí ten „poklad“, ktorým je Ježiš, ešte nenašli. Pomodli sa dnes za takéhoto konkrétneho človeka, aby zažil túto „radosť z nájdenia“, o ktorej evanjelium píše, a rozhodol sa žiť naplno pre Ježiša.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00