#ziveslovo 26.8.2020

#ziveslovo 26.8.2020

Ježiš povedal zákonníkom a farizejom: „Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci, lebo sa podobáte obieleným hrobom, ktoré zvonka vyzerajú pekne, ale vnútri sú plné mŕtvolných kostí a všelijakej nečistoty! Tak sa aj vy navonok zdáte ľuďom spravodliví, no vnútri ste plní pokrytectva a neprávosti.

Beda vám, zákonníci a farizeji, pokrytci! Prorokom staviate hrobky a spravodlivým zdobíte pomníky a hovoríte: ‚Keby sme boli žili za čias našich otcov, neboli by sme s nimi prelievali krv prorokov.‘ A tak si sami svedčíte, že ste synmi tých, čo zabíjali prorokov. Vy už dovŕšte mieru svojich otcov!“

Mt 23, 27-32

 

evanjelizátor Peter Lipták

Miesta, kde Ježiš napomína zákonníkov a farizejov, sa asi nečítajú najpríjemnejšie. Treba však pamätať na to, že aj to sú slová milujúceho Spasiteľa, ktorý im len chcel nastaviť „zrkadlo“ pravdy, ktorá vyslobodzuje (porov. Jn 8, 32). Základný problém tejto náboženskej skupiny bol v tom, že si mysleli, že zachovávaním náboženských predpisov sa dokážu svojou silou stať spravodlivými a získať tak život. Na inom mieste Ježiš tejto skupine ľudí hovorí: „Skúmate Písma, lebo si myslíte, že v nich máte večný život, a práve ony svedčia o mne. Lenže vy nechcete prísť ku mne, aby ste mali život.“ (Jn 5, 40) Chceli len zoznam predpisov, ale v skutočnosti netúžili po Božej prítomnosti, po Bohu samotnom. Nie je to často tak aj s nami kresťanmi? Chceme, nech nám Cirkev povie, koľkokrát ročne máme ísť na spoveď, kedy máme ísť do kostola, chceme vedieť, kedy si máme kľaknúť a kedy vstať, čo presne sa pomodliť… Ale Bohu išlo vždy o vzťah! O to, aby sme v úprimnosti svojho srdca prišli k nemu. Pravdou o každom človeku je, že akokoľvek sa snažíme žiť a vyzerať spravodlivo a dokonale, vnútorne sa očistiť a posvätiť nedokážeme. Potrebujeme zahodiť „vonkajšiu masku spravodlivosti“ a úprimne vyznať: „Ježiš, zo svojich vlastných síl nedokážeme byť spravodliví a svätí, preto prichádzame k tebe, ktorý si sa pre nás stal ‚spravodlivosťou, posvätením a vykúpením‘ (1 Kor 1, 30).“

 

TIP NA DNES:

Dnes si skúsim nájsť aspoň päť minút na modlitbu, v ktorej nebudem predkladať svoje prosby a zoznamy či otázky pred Boha, ale len tak s ním strávim čas, uvedomujúc si jeho prítomnosť, a poďakujem mu, že ma vnútorne očisťuje svojou krvou.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00