#ziveslovo 26.8.2021

#ziveslovo 26.8.2021

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Bdejte, lebo neviete, v ktorý deň príde váš Pán. Uvážte predsa: Keby hospodár vedel, v ktorú nočnú hodinu príde zlodej, veruže by bdel a nedovolil by mu vniknúť do svojho domu. Preto aj vy buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

Kto je teda verný a múdry sluha, ktorého pán ustanovil nad svojou čeľaďou, aby jej načas dával pokrm? Blahoslavený sluha, ktorého pán pri svojom príchode nájde tak robiť. Veru, hovorím vám: Ustanoví ho nad celým svojím majetkom.

Ale keby si zlý sluha v srdci povedal: ‚Môj pán voľajako nejde‘ a začal by biť svojich spolusluhov, jesť a piť s opilcami, pán toho sluhu príde v deň, keď to najmenej čaká, a v hodinu, o ktorej sa nenazdá, oddelí ho a dá mu podiel medzi pokrytcami; tam bude plač a škrípanie zubami.“

Mt 24, 42-51

evanjelizátor Peter Lipták

Ježiš v tomto evanjeliu hovorí o svojom príchode, ako o tom čítame v Božom slove na mnohých ďalších miestach: „Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať na oblakoch s veľkou mocou a slávou.“ (Mk 13, 26) „Lebo na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví. Potom my, čo žijeme a zostaneme, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme navždy s Pánom.“ (1 Sol 4, 17) Akú presnú podobu bude mať Pánov príchod a všetok sled týchto udalostí je niečo, o čom teológovia živo diskutujú. Isté však je, že sa to stane a že my nevieme, v ktorý deň to bude, podobne ako človek nemá ani tušenia, kedy príde zlodej. Ježiš hovorí: „…prídem ako zlodej…“ (Zjv 3, 3), čím chce naznačiť ten moment prekvapenia – ale rozumieme, že on nie je zlodej. To znamená, že k sebe do neba si vezme len toho, kto mu patrí a kto ho očakáva, povedané inak, kto „bdie“.

 

TIP NA DNES:

Ak v tomto momente nemám istotu, že môj život patrí Kristovi, odovzdám sa mu. Poviem mu: „Pane Ježišu, úplne sa ti odovzdávam!“ Ak mu patrím, ale doteraz som ani veľmi nerozmýšľal nad jeho návratom, ani ho neočakával, pomodlím sa, aby som bol pripravený „postaviť sa pred Syna človeka“ (Lk 21, 36).

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00