#ziveslovo 26.9.2021

#ziveslovo 26.9.2021

Ján povedal Ježišovi: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“

Ježiš vravel: „Nebráňte mu! Lebo nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne. Veď kto nie je proti nám, je za nás.

A kto by vám dal piť čo len za pohár vody preto, že ste Kristovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.

Ale pre toho, kto by pohoršil jedného z týchto maličkých, čo veria vo mňa, bolo by lepšie, keby mu zavesili mlynský kameň na krk a hodili ho do mora.

Ak by ťa zvádzala na hriech tvoja ruka, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života zmrzačený, ako keby si mal ísť s obidvoma rukami do pekla, do neuhasiteľného ohňa.

Ak ťa zvádza na hriech tvoja noha, odtni ju: je pre teba lepšie, keď vojdeš do života krivý, ako keby ťa mali s obidvoma nohami hodiť do pekla.

A ak ťa zvádza na hriech tvoje oko, vylúp ho: je pre teba lepšie, keď vojdeš do Božieho kráľovstva s jedným okom, ako keby ťa mali s obidvoma očami vrhnúť do pekla, kde ich červ neumiera a oheň nezhasína.“

Mk 9, 38-43. 45. 47-48

evanjelizátor Peter Lipták

„Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“ V tomto evanjeliu vidíme, že podozrievanie a vylučovanie „tých druhých“, ktorí nie sú priamo členmi nášho spoločenstva alebo cirkvi, tu bolo medzi nasledovníkmi Ježiša od počiatku. Ježiš na to reagoval slovami: „Nik, kto robí divy v mojom mene, nemôže tak ľahko zle hovoriť o mne.“ Inak povedané, žiadne spoločenstvo alebo cirkevnú denomináciu, kde vidíme konať Ducha Svätého „divy“, nesmieme vylučovať.


TIP NA DNES:

Pomodlím sa za jednotu, lásku a úctu medzi Kristovými nasledovníkmi.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00