#ziveslovo 27.1.2020

#ziveslovo 27.1.2020

Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“

On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách: „Ako môže satan vyháňať satana? Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. Ak satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom.

Veru, hovorím vám: Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale je vinný večným hriechom.“ Lebo hovorili: „Je posadnutý nečistým duchom.“

Mk 3, 22-30

 

brat Filip OFM

Čo nové povedať o zákonníkoch a farizejoch? Keď je človek v koncoch, začne racionalizovať svoje bludy. Ale pozri na to, čo ďalej hovorí Ježiš o vnútorne rozbitom dome. Z takého domu nemôže povstať iné než duchovná schizofrénia! Chceš v ňom sedieť na dvoch stoličkách a potom vstaneš a chceš ísť niekam, ibaže ideš inam! Povedz mi, ako dlho to chceš takto ťahať? Kým kohút nezaspieva a kým dom nepadne!

 

TIP NA DNES:

Dnes nepoviem nahlas nič, čo si v srdci naozaj nemyslím…

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00