#ziveslovo 27.1.2021

#ziveslovo 27.1.2021

Ježiš začal opäť učiť pri mori. Okolo neho sa zhromaždil veľký zástup. Preto nastúpil na loď na mori a sadol si; a celý zástup bol na brehu. Učil ich veľa v podobenstvách a v svojom učení im hovoril: „Počúvajte! Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, jedno zrno padlo na kraj cesty; prileteli vtáky a pozobali ho.

Druhé padlo na skalnatú pôdu, kde nemalo veľa zeme, a hneď vzišlo, lebo nebolo hlboko v zemi; ale keď vyšlo slnko, zahorelo, a pretože nemalo koreňa, uschlo.

Iné zasa padlo do tŕnia, ale tŕnie vyrástlo, udusilo ho a ono neprinieslo úrodu.

Iné zrná padli do dobrej zeme; vzišli, rástli a priniesli úrodu: jedno tridsaťnásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné stonásobnú.“

A povedal: „Kto má uši na počúvanie, nech počúva!“

Keď bol potom sám, tí, čo boli okolo neho s Dvanástimi, pýtali sa ho na podobenstvá. On im povedal: „Vám je dané tajomstvo Božieho kráľovstva, ale tým, čo sú vonku, podáva sa všetko v podobenstvách, aby hľadeli a hľadeli, ale nevideli, aby počúvali a počúvali, ale nechápali, aby sa azda neobrátili a aby sa im neodpustilo.“

Potom im povedal: „Nerozumiete tomuto podobenstvu? Ako potom pochopíte ostatné podobenstvá?

Rozsievač seje slovo. Na kraji cesty, kde sa seje slovo, sú tí, čo ho počúvajú, ale hneď prichádza satan a oberá ich o slovo zasiate do nich.

Do skalnatej pôdy zasiate je u tých, čo počúvajú slovo a hneď ho s radosťou prijímajú, ale nemajú v sebe koreňa, sú chvíľkoví. Keď potom nastane pre slovo súženie alebo prenasledovanie, hneď odpadnú.

A iné, zasiate do tŕnia, je u tých, čo počúvajú slovo, ale potom sa vlúdia svetské starosti, klam bohatstva a všelijaké iné žiadostivosti, slovo udusia a ostane bez úžitku.

A do dobrej zeme zasiate je u tých, čo počúvajú slovo a prijímajú ho a prinášajú úrodu: jedno tridsaťnásobnú, druhé šesťdesiatnásobnú a iné stonásobnú.“

Mk 4, 1 – 20

kňaz Ján Buc

Nástrah na to, aby sme prišli o to, čo je zasiate do našich životov od nebeského rozsievača, je naozaj veľa. Náš nepriateľ, ktorý číha na to, aby nás okradol o Božie dary, je neustále v akcii a chce ochudobniť našu rodinu, bratov a sestry. Pán Boh je štedrý a rozsieva neustále. Jeho slovo je nám dané, aby sme sa ním sýtili, a má v sebe silu a moc nás premieňať. Slovo zasiate do tŕnia môže byť udusené: svetskými starosťami, klamom bohatstva a žiadostivosťou. Dobré nástroje nepriateľa na to, aby človek strácal to, čo je mu ponúkané. Udusí sa to a nemá to potom možnosť priniesť ovocie. Napadla mi otázka: Koľko toho sa vo mne už udusilo? Neviem presne odpoveď, ale asi dosť.

 

TIP NA DNES:

Skúsme dnes dávať pozor na udusenie Božieho v nás: svetské starosti, klam bohatstva a žiadostivosť, to je nebezpečenstvo. Keď to príde, zabojujme.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00