#ziveslovo 27.10.2019

#ziveslovo 27.10.2019

Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal Ježiš toto podobenstvo: „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik.

Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: ‚Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.‘

Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: ‚Bože, buď milostivý mne hriešnemu.‘

Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

Lk 18, 9-14

 

brat Filip OFM

Keď po rokoch niekto príde na svätú spoveď, spravidla býva v tej spovednici úprimný, vrúcny aj dojatý. Avšak stáva sa, že keď má po vyznaní povedať ľútosť, po rokoch už tú formulu nevie spamäti. Vtedy toho človeka vyzvem, aby ľutoval skrze tú kľúčovú vetu dnešného evanjelia: „Bože, buď milostivý mne hriešnemu…“ Nazdávam sa totiž, že prostredníctvom tohto Kristovho podobenstva bude v tej ľútosti akumulované všetko podstatné na to, aby mohol človek začať žiť niečo naozaj nové!

 

TIP NA DNES:

Kvôli sviatostiam pokánia, ktoré ma ešte iba čakajú, si práve dnes rád pripomeniem, že podmienkou platnej spovede je ľútosť.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00