#ziveslovo 27.11.2019

#ziveslovo 27.11.2019

Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal Ježiš toto podobenstvo: „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik.

Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: ‚Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.‘

Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: ‚Bože, buď milostivý mne hriešnemu.‘

Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

Lk 18, 9-14

 

brat Filip OFM

Klasik hovorí: „Víťaz berie všetko a porazený stojí naboku – úplne tesne vedľa víťazstva, taký je život…“ A naozaj, po záverečnom odpískaní, či už na trávniku, alebo na ľadovej ploche, alebo inom priestore zápasu, stoja vedľa seba na tom istom ihrisku víťazi aj porazení. Tým druhým chýba vždy pár sekúnd a pár presných zásahov. V konečnom duchovnom zúčtovaní života je to úplne najhoršie zistenie. Existuje však na to duchovný liek – vytrvalosť a vernosť pri Bohu a v Bohu až do konca! Lebo nikto nemá rád nedopovedané príbehy…

 

TIP NA DNES:

Dotiahnem do úspešného konca aspoň jednu rozbehnutú vec môjho života.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00