#ziveslovo 27.12.2021

#ziveslovo 27.12.2021

Prvého dňa v týždni bežala Mária Magdaléna a prišla k Šimonovi Petrovi a k inému učeníkovi, ktorého mal Ježiš tak rád, a povedala im: „Odniesli Pána z hrobu a nevieme, kde ho položili.“

Peter a ten druhý učeník sa zobrali a išli k hrobu. Bežali obaja, ale ten druhý učeník bežal rýchlejšie, predbehol Petra a prišiel k hrobu prvý. Nahol sa a videl tam položené plachty; dnu však nevkročil.

Potom prišiel aj Šimon Peter, ktorý ho nasledoval, a vošiel do hrobu. Videl tam položené plachty aj šatku, ktorú mal Ježiš na hlave. Lenže tá nebola pri plachtách, lež osobitne zvinutá na inom mieste.

Vtedy vošiel aj druhý učeník, ten, čo prišiel k hrobu prvý, a videl i uveril.

Jn 20, 2-8

kňaz Ján Buc

Ruský akademik A. I. Bileckij (1884 – 1961), ktorý sa otázkou vzkriesenia Ježiša Krista zaoberal pravdepodobne z poverenia nadriadených orgánov a zozbieral veľmi cenné literárno-historické svedectvá o Kristovom vzkriesení, zaujal zaujímavý postoj. Podľa vlastného priznania bol voči evanjeliovým správam veľmi skeptický, plný pochybností, no ako sám priznáva, zo získaných poznatkov sa utvrdil v názore, že Ježiš je Boží Syn.

Posledné tri slová dnešného evanjelia sú „videl i uveril“. Je veľmi zaujímavé v dnešnej dobe pozorovať ľudí, ktorí vidia aj počujú a stále neveria. A je to prítomné v rôznych oblastiach, ale nechcem tu nič konkrétne rozoberať. Len nás, ktorí sme uverili, chcem pozvať k nádeji, ktorá prúdi z viery, že Boh je s nami a nikdy sa to nezmení. Verím v jeho dobrotu a lásku a som vďačný, že dieťa v jasliach je poslom nádeje a nového života. Nech nás nik a nič neokradne o vieru vo Svetlo, ktoré prišlo na túto zem.


TIP NA DNES:

Skúsim si dnes možno aj krátkou modlitbou vyprosiť silu vo viere, nádeji a láske.

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00