#ziveslovo 27.4.2020

#ziveslovo 27.4.2020

Keď Ježiš nasýtil päťtisíc ľudí, jeho učeníci ho videli chodiť po mori. Na druhý deň si však zástup, čo zostal na druhom brehu mora, všimol, že tam bola iba jedna loďka a že Ježiš nenastúpil na loď so svojimi učeníkmi, ale že sa učeníci odplavili sami. A z Tiberiady prišli iné lode k miestu, kde jedli chlieb, keď Pán vzdával vďaky.

No zástup zbadal, že tam nie je ani Ježiš ani jeho učeníci. Preto aj oni nastúpili na loďky, prišli do Kafarnauma a hľadali Ježiša. Keď ho na druhom brehu mora našli, povedali mu: „Rabbi, kedy si sem prišiel?“

Ježiš im odpovedal: „Veru, veru, hovorím vám: Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa.

Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka. Lebo jeho označil Otec, Boh, svojou pečaťou.“

Povedali mu: „Čo máme robiť, aby sme konali Božie skutky?“ Ježiš im odpovedal: „Boží skutok je veriť v toho, ktorého on poslal.“

Jn 6, 22-29

 

kňaz Ján Buc

Niekedy sa sám seba pýtam: Prečo robím to, čo robím? Snažím sa nájsť úplne najhlbšie motivácie svojho konania, správania, myslenia. Nechcem, aby sa stali pre môj život motívmi nejaké nesprávne pohnútky. A niekedy musím sám seba konfrontovať a očisťovať motiváciu. Môže sa stať, že niečo budeme robiť zo zištných dôvodov a staneme sa akýmisi obchodníkmi – niečo za niečo; urobím to, ak z toho niečo budem mať; obetujem sa, ak ma budú vidieť a naberiem nejaké body v očiach iných ľudí; mám strach a nerobím veci z lásky a vďačnosti.

Pán Ježiš v dnešnom evanjeliu napomína ľudí, ktorí ho hľadali: „Nehľadáte ma preto, že ste videli znamenia, ale preto, že ste jedli z chlebov a nasýtili ste sa.“ Je nastavené zrkadlo a ľudia, ktorí to počujú, majú možnosť zareagovať vo svojom srdci a mysli. Môžu sa rozhodnúť, že nebudú Ježiša hľadať preto, aby sa nasýtili, ale preto, lebo je Božím Synom, nádejou, uzdravením, posilou, pomocou.

Mali by sme hľadať Ježiša ako toho, kto nám dal príklad života vo vydanosti Otcovi, v službe lásky a milosrdenstva pre ľudí, hľadať ho ako posilu, ako nádej, ako pravdu, ako cestu. To neustále hľadanie Svetla, ktoré prišlo na svet, sa naozaj oplatí, dokonca je tou najlepšou investíciou.

 

TIP NA DNES:

Môžeme dnes hľadať odpoveď na otázky: Prečo robím to, čo robím? Prečo sa vlastne modlím? Prečo čítam Sväté písmo? Prečo slúžim iným ľuďom? Prečo sa snažím byť soľou, kvasom a svetlom v tomto svete?

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00