#ziveslovo 27.5.2021

#ziveslovo 27.5.2021

V prvý deň sviatkov Nekvasených chlebov, keď zabíjali veľkonočného baránka, pri večeri Ježiš vzal chlieb a dobrorečil, lámal ho a dával im, hovoriac: „Vezmite, toto je moje telo!“ Potom vzal kalich, vzdával vďaky, dal im ho a všetci z neho pili. A povedal im: „Toto je moja krv novej zmluvy, ktorá sa vylieva za mnohých. Veru, hovorím vám: Už nebudem piť z plodu viniča až do dňa, keď ho budem piť nový v Božom kráľovstve.“

Mk 14, 22-25

kňaz Ján Buc

Ježiš dáva seba za pokrm pre všetkých. Je to pokrm, ktorý má nenahraditeľný význam v živote človeka. V Katechizme katolíckej cirkvi v bode 1394 je napísané: „Podobne ako telesný pokrm slúži na obnovenie stratených síl, tak eucharistia posilňuje lásku, ktorá v každodennom živote má sklon slabnúť. A táto oživená láska zotiera všedné hriechy. Keď sa nám Kristus dáva, oživuje našu lásku a robí nás schopnými pretrhnúť nezriadené lipnutia na stvoreniach a zakoreniť sa v ňom.“

Keď prijímame Ježiša v eucharistii, sme zasiahnutí jeho dokonalou láskou. Táto láska nás má premeniť, má nás posilniť, má nás inšpirovať, má nás liečiť, má nás budovať. Myslím, že často sa nám stáva, že nedokážeme v plnosti pochopiť a oceniť dar, ktorý je nám ponúkaný v Ježišovom tele a krvi. Je to výzva asi pre každého veriaceho, uvedomiť si na jednej strane veľkosť tohto daru a na strane druhej veľkosť potreby prijímania tohto daru pre každodenný kresťanský život.

 

TIP NA DNES:

Ak môžem, pôjdem dnes na sv. omšu a s dobrou prípravou prijmem Chlieb života. Ak je to nemožné fyzicky, tak prijmem Ježiša cez duchovné prijímanie.

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00