#ziveslovo 27.6.2020

#ziveslovo 27.6.2020

Keď Ježiš vošiel do Kafarnauma, pristúpil k nemu stotník s prosbou: „Pane, sluha mi leží doma ochrnutý a hrozne trpí.“

On mu povedal: „Prídem a uzdravím ho.“

Stotník mu odpovedal: „Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a môj sluha ozdravie.

Veď aj ja som podriadený človek a mám pod sebou vojakov. Ak daktorému poviem: ‚Choď!‘ – ide; inému: ‚Poď sem!‘ – tak príde; a svojmu sluhovi: ‚Urob toto!‘ – on to urobí.“

Keď to Ježiš počul, zadivil sa a tým, čo ho sprevádzali, povedal: „Veru, hovorím vám: Takú vieru som nenašiel u nikoho v Izraeli. Hovorím vám, že prídu mnohí od východu i západu a budú stolovať s Abrahámom, Izákom a Jakubom v nebeskom kráľovstve, a synovia kráľovstva budú vyhodení von do tmy; tam bude plač a škrípanie zubami.“

A stotníkovi Ježiš povedal: „Choď a nech sa ti stane, ako si uveril.“ A v tú hodinu jeho sluha ozdravel.

Keď potom Ježiš vošiel do Petrovho domu, videl, že jeho testiná leží v horúčke. Dotkol sa jej ruky a horúčka ju opustila. Hneď vstala a obsluhovala ho.

Keď sa zvečerilo, priniesli k nemu mnohých posadnutých zlými duchmi a on slovom vyháňal duchov a uzdravoval všetkých chorých, aby sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „On vzal na seba naše slabosti a niesol naše choroby.“

Mt 8, 5-17

 

kňaz Ján Buc

Na začiatku evanjelia vidíme stotníka, ktorý ukazuje krásnu dávku človečiny. Nielenže vie o chorobe svojho sluhu, zaujíma sa o neho a hľadá mu pomoc. Ako kresťania máme byť ľuďmi lásky. Láska má byť praktická, nielen slovami vyjadrovaná. Je to životný štýl, je to každodenné rozhodnutie.

Viem, že nedokážeme vyriešiť všetky problémy sveta, viem, že nevyriešime ani všetky problémy a ťažkosti ľudí v našom meste alebo dedine, viem, že nevyriešime všetky problémy ľudí na našej ulici alebo vo vchode do bytovky. Ale – a toto „ale“ je začiatkom otázky pre každého z nás – hľadám riešenie pomoci aspoň pre niekoho? Nie som zameraný len na svoje problémy, ťažkosti a ostatní ľudia sú pre mňa viac ako nezaujímaví?

Kresťan bez lásky, kresťan bez človečiny záujmu je len karikatúrou kresťana. Prepáčte, možno to znie tvrdo, ale Ježiš nás prišiel naučiť láske, ktorá zomiera pre iných. Láske, ktorá sa rozdáva, a tak transformuje kus sveta, kde žijeme.

 

TIP NA DNES:

Skúsme dnes prejaviť praktickú lásku niekomu, kto nie je členom našej rodiny. Nemusí to byť nič veľké, hlavne nech to je.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00