#ziveslovo 27.7.2019

#ziveslovo 27.7.2019

Ježiš predniesol zástupom aj iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá človekovi, ktorý zasial na svojej roli dobré semeno. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, prisial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel.

Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, ukázal sa aj kúkoľ. K hospodárovi prišli sluhovia a povedali mu: ‚Pane, nezasial si na svojej roli dobré semeno? Kde sa teda vzal kúkoľ?‘ On im vravel: ‚To urobil nepriateľ.‘ Sluhovia mu povedali: ‚Chceš, aby sme šli a vyzbierali ho?‘

On odpovedal: ‚Nie, lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly.‘“

Mt 13, 24-30

 

kňaz Roman Seko

Byť dobrou pôdou neznamená vždy priniesť stonásobnú úrodu. Byť dobrým človekom neznamená robiť veci presne tak a v takej miere, ako ich robia iní. Byť dobrý znamená počúvať slovo a chápať ho. Nedovoliť Zlému, súženiu, starostiam alebo bohatstvu, aby nám zobrali čas a chuť prijímať slovo od toho, ktorý jediný je dobrý, a nechať ho v sebe dozrievať. Vďaka nemu sa postupne naučíme robiť aj malé veci s veľkou láskou.

 

TIP NA DNES:

Nájdem si dnes viac času ako inokedy na počúvanie Ježišovho slova a premýšľanie nad ním.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00