#ziveslovo 27.9.2020

#ziveslovo 27.9.2020

Ježiš povedal veľkňazom a starším ľudu: „Čo poviete na toto? Istý človek mal dvoch synov. Prišiel k prvému a povedal mu: ‚Syn môj, choď dnes pracovať do vinice!‘ Ale on odpovedal: ‚Nechce sa mi.‘ No potom to oľutoval a šiel.

Išiel k druhému a povedal mu to isté. Ten odpovedal: ‚Idem, pane!‘ Ale nešiel. Kto z týchto dvoch splnil otcovu vôľu?“

Odpovedali: „Ten prvý.“

Ježiš im povedal: „Veru, hovorím vám: Mýtnici a neviestky vás predchádzajú do Božieho kráľovstva. Lebo k vám prišiel Ján cestou spravodlivosti, a neuverili ste mu. Ale mýtnici a neviestky mu uverili. A vy, hoci ste to videli, ani potom ste sa nekajali a neuverili ste mu.“

Mt 21, 28 – 32

kňaz Ján Buc

Byť mýtnik alebo neviestka za čias Ježiša nebolo niečo správne. Takí ľudia boli ostatnými neprijímaní. Ježiš veľkňazom a starším priamo hovorí, že práve ľudia z tejto „okrajovej“ skupiny spoločnosti ich predchádzajú. Určite sa im to ľahko nepočúvalo a neviem, či tie slová našli nejakú odozvu v ich životoch.

Ako sme na tom my? Nie sme ľuďmi, ktorí vlastnia „všetku múdrosť sveta“ a svojím pohľadom a zmýšľaním sú ďaleko nad ostatnými? Alebo je v nás neustála vášeň pri nasledovaní Boha a dostatočná pokora na to, aby sme seba v pravde vnímali ako nedokonalých a neustále vstávajúcich a prosiacich o milosť a pomoc?

 

TIP NA DNES:

Budem dnes hľadať skutočnú pravdu o sebe a svojich postojoch, myšlienkach a správaní k iným ľuďom.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00