#ziveslovo 27.9.2021

#ziveslovo 27.9.2021

Učeníkom napadla myšlienka, kto z nich je väčší. Ale Ježiš poznal zmýšľanie ich srdca, vzal dieťa, postavil ho vedľa seba a povedal im: „Kto prijme toto dieťa v mojom mene, mňa prijíma. A kto prijíma mňa, prijíma toho, ktorý ma poslal. Lebo kto je medzi vami najmenší, ten je veľký.“

Vtedy povedal Ján: „Učiteľ, videli sme kohosi, ako v tvojom mene vyháňa zlých duchov. Bránili sme mu to, veď nechodí s nami.“ Ježiš mu vravel: „Nebráňte mu, lebo kto nie je proti vám, je za vás!“

Lk 9, 46-50

kňaz Ján Buc

Syndróm porovnávania je dosť často udomácnený v rôznych ľuďoch. Chceli by sme byť lepší, všímaní, vyzdvihovaní, uprednostňovaní… Na jednej strane to môže byť určitá motivácia k zlepšeniu, ale je to aj veľké nebezpečenstvo k súťaživosti medzi ľuďmi. Môžeme sa tlačiť dopredu po chrbtoch iných ľudí, a to môže bolieť a prinášať nezdravú konkurenciu do prostredia, kde by sme mali žiť kultúru úcty, pochopenia, podpory a radosti z úspechu iných. Ježiš v evanjeliu hovorí: „Lebo kto je medzi vami najmenší, ten je veľký.“ Byť malým sa nie veľmi páči. Ide tu o premenu zmýšľania. Potreba rastu pre každého z nás je dôležitá, ale motivácia by mala byť niekde inde. Nie vyniknúť, ale v zodpovednosti využiť potenciál, ktorý do nás vkladá Boh sám.


TIP NA DNES:

Skúsim sa dnes pozerať na iných v duchu slov sv. Pavla: „Nič nerobte z ctižiadostivosti ani pre márnu slávu, ale radšej v pokore pokladajte iných za vyšších od seba.“ (Flp 2, 3)

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00