#ziveslovo 28.1.2019

#ziveslovo 28.1.2019

Zákonníci, čo prišli z Jeruzalema, hovorili: „Je posadnutý Belzebulom“ a: „Mocou kniežaťa zlých duchov vyháňa zlých duchov.“

On si ich zavolal a hovoril im v podobenstvách: „Ako môže satan vyháňať satana? Ak sa kráľovstvo vnútorne rozdelí, také kráľovstvo nemôže obstáť, a ak sa dom vnútorne rozbije, taký dom nebude môcť obstáť. Ak satan povstane proti sebe samému a je rozdelený, nemôže obstáť, ale je s ním koniec. Nik nemôže vniknúť do domu silného človeka a ulúpiť mu veci, kým toho silného nezviaže, až potom mu vyplieni dom.

Veru, hovorím vám: Ľuďom sa odpustia všetky hriechy i rúhania, ktorými by sa rúhali. Kto by sa však rúhal Duchu Svätému, tomu sa neodpúšťa naveky, ale je vinný večným hriechom.“ Lebo hovorili: „Je posadnutý nečistým duchom.“

Mk 3, 22-30

 

režisérka Katarína Pirohová

Aké silné obvinenie! Posadnutý?! To iste zabolelo. Ježiš tu však exceloval v trpezlivosti a láskavosti. Namiesto adekvátne drsnej reakcie či mávnutia rukou nad „hlupákmi“ si ich Ježiš zavolá a začína im rozprávať podobenstvá. A pekne poporiadku, ako malým prváčikom, im vysvetľuje celú vec. Pravdepodobne ich to muselo odrovnať. Boli pripravení na ostrú konfrontáciu, možno už držali v rukách aj kamene. A Ježiš zareagoval presne opačne, ako čakali. S pokojom, láskou. Na druhej strane – neboli to žiadne cukrové rečičky. Hovoril o diablovi, o jeho kráľovstve a o zatratení. Podarilo sa mu ukázať im pravdu, no bez povýšenectva, bez výčitiek či hnevu. Ako to dokázal? Bol plný Ducha. Toho Ducha, ktorého tak rád vylieva aj na mňa.

 


TIP NA DNES:

Skôr ako dnes zareagujem pri konfrontáciách s mojimi blížnymi, budem prosiť Ducha Svätého, aby mal moje emócie pod kontrolou.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00