#ziveslovo 28.10.2019

#ziveslovo 28.10.2019

V tých dňoch vyšiel Ježiš na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom.

Keď sa rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi: Šimona, ktorému dal meno Peter, a jeho brata Ondreja, Jakuba, Jána, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Šimona, ktorého volali Horlivec, Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom.

Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia. Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich neduhov. A ozdraveli aj tí, ktorých trápili nečistí duchovia.

A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo vychádzala z neho sila a uzdravovala všetkých.

Lk 6, 12-19

 

režisérka Katarína Pirohová

Vyťažený pracujúci Ježiš (neustále na „služobkách“, pracujúci pod časovým tlakom, konfrontovaný požiadavkami čakajúcich zástupov, vystavovaný kritike tých hore…) nám to v tom ľudskom tele otestoval. Dá sa to. Len to stojí námahu. Skrátka – dá sa modliť. Je pre to niekedy nutné vyšliapať si nejaký ten kopec, prípadne odrieknuť si spánok. Stráviť čas v modlitbe s Bohom však prináša vyťaženému človeku oveľa viac ako len pokoj a nadhľad.

Dnes tu vidíme konkrétne výsledky, ktoré by sa mohli páčiť aj generálnym riaditeľom veľkých podnikov. Efekt modlitby z dnešného evanjelia – múdre personálno-manažérske rozhodnutia (výber najbližších spolupracovníkov ochotných položiť aj život), zapálený pracovný kolektív (asi každý by chcel takých motivovaných zamestnancov, ako boli apoštoli), nadšení klienti, ktorých neustále pribúda (bez použitia reklamného sloganu „zázraky na počkanie“)… A vlastne – potom aj tie zázraky. „Vychádzala z neho sila a uzdravovala všetkých…“ No čo my chceme bez modlitby?

 

TIP NA DNES:

Dnes dám vo svojom biznis pláne modlitbe najvyššiu prioritu.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00