#ziveslovo 28.10.2021

#ziveslovo 28.10.2021

V tých dňoch vyšiel Ježiš na vrch modliť sa a strávil celú noc v modlitbe s Bohom.

Keď sa rozodnilo, zavolal si učeníkov a vyvolil si z nich Dvanástich, ktorých nazval apoštolmi: Šimona, ktorému dal meno Peter, a jeho brata Ondreja, Jakuba, Jána, Filipa, Bartolomeja, Matúša, Tomáša, Jakuba Alfejovho, Šimona, ktorého volali Horlivec, Júdu Jakubovho a Judáša Iškariotského, ktorý sa stal zradcom.

Zostúpil s nimi dolu a zastal na rovine i veľký zástup jeho učeníkov a veľké množstvo ľudu z celej Judey i z Jeruzalema aj z týrskeho a sidonského pobrežia. Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť zo svojich neduhov. A ozdraveli aj tí, ktorých trápili nečistí duchovia.

A každý zo zástupu sa usiloval dotknúť sa ho, lebo vychádzala z neho sila a uzdravovala všetkých.

Lk 6, 12-19

brat Filip, OFM

Za zamyslenie stojí veta: „Prišli ho počúvať a dať sa uzdraviť…“ Veta, ktorá aj dnes pre nás stále znie oddelene. Ideme teda niekde do chrámu počúvať Ježišovu dobrú zvesť a ten, kto je tam slepý, chromý, posadnutý, môže kľudne popritom Ježiša prosiť aj o uzdravenie. Ibaže v duchovnom význame slova sme takto deformovaní my všetci.

Ježiš nás lieči slovom, ktoré je živé a dáva zmysel. Slovom, ktoré otvára oči, stavia na nohy a jasne vyzýva k viere. Slovom, ktoré chce tvoriť civilizáciu Lásky. Toto je Ježišova terapia od úvodu, založená omnoho prv, ako slávny zakladateľ logoterapie Frankl mohol vôbec začať tušiť, že sa narodí…


TIP NA DNES:

„Mám prázdne ruky, Pane – že skutkom som ich nenaplnil.

Mám ťažké nohy, Pane – k blížnemu som sa nepriblížil.

Mám nemé ústa, Pane – veď súcit svoj som nevyslovil.

Mám choré oči, Pane – pred biednym som ich neotvoril.

Mám v srdci bolesť, Pane – že som ťa v blížnych neobjavil.“

V tomto texte dnes aspoň jednu z piatich negácií zmením na pozitívum…

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00