#ziveslovo 28.11.2019

#ziveslovo 28.11.2019

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Keď uvidíte, že vojsko obkľučuje Jeruzalem, vedzte, že sa priblížilo jeho spustošenie. Vtedy tí, čo budú v Judei, nech utečú do hôr. Tí však, čo budú v meste, nech z neho odídu, a tí, čo budú na vidieku, nech doň nevchádzajú, lebo to budú dni pomsty, aby sa splnilo všetko, čo je napísané.

Beda ťarchavým ženám a tým, čo budú v tie dni pridájať! Lebo bude veľké súženie na zemi a hnev proti tomuto ľudu. Budú padať ostrím meča, odvedú ich do zajatia medzi všetky národy a po Jeruzaleme budú šliapať pohania, kým sa nenaplní čas pohanov.

Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou.

Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.“

Lk 21, 20-28

 

režisérka Katarína Pirohová

Apokalypsa. Čistý horor. A vlastne – prečo Ježiš rozprával takéto strašidelné veci? Neprežívali ľudia v jeho dobe už aj tak dosť úzkosti a strachu? Načo im pridával ďalšie? A načo je nám to dnes? Stačia nám predsa správy, krimi noviny a čítať internet. Hrôza a katastrofy sa valia z každej strany. Lenže to všetko nás nemá udupať. Máme stáť pevne, so vztýčenou hlavou, a očakávať Pánovu slávu. Bez neho neprežijeme. Je našou jedinou šancou. On nás zachráni. Nebojme sa. Očakávajme. Bude to veľké.

 

TIP NA DNES:

Dnes vložím svoj strach z budúcnosti do Božích rúk. A dňom si budem kráčať vďačne a sebaisto – ako vykúpený človek.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00