#ziveslovo 28.11.2021

#ziveslovo 28.11.2021

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Budú znamenia na slnku a mesiaci i na hviezdach a na zemi budú národy plné úzkosti a zmätku z hukotu mora a vlnobitia. Ľudia budú zmierať od strachu a očakávania toho, čo príde na svet, lebo nebeské mocnosti sa budú chvieť. Vtedy uvidia Syna človeka prichádzať v oblaku s mocou a veľkou slávou.

Keď sa to začne diať, vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.

Dávajte si pozor, aby vaše srdcia neoťaželi obžerstvom, opilstvom a starosťami o tento život, aby vás onen deň neprekvapil. Lebo príde ako osídlo na všetkých, čo bývajú na povrchu celej zeme. Preto bdejte celý čas a modlite sa, aby ste mohli uniknúť všetkému tomu, čo má prísť, a postaviť sa pred Syna človeka.“

Lk 21, 25-28. 34-36

brat Filip, OFM

U nás na pohreboch sa spievavalo: „Keď nebesia i zem budú sa triasť a chvieť, Ty prídeš k nám v ten deň, bys’ súdil tento svet.“ A my, stojaci okolo rakvy, sme boli trošku ochotní pripustiť, že nás dakedy čaká nejaká kozmická apokalypsa. Ibaže už cestou domov sme s ničím nepočítali, lebo sto denných starostí nám obsadilo myseľ, ruky, aj srdce. Ale ten, kto si následne zlomil nohu – čo je triviálna záležitosť oproti smrti – zistil, že tri štvrtiny jeho povinností sú nepodstatné a môže ich v kalendári škrtnúť. Preto dnes je zrelý čas pozdvihnúť svoj pohľad aj srdce a nežiť len pri zemi ako pohrebáci, vo dne aj v noci…


TIP NA DNES:

Čo praktické podniknem v nastávajúcom Advente? Podotýkam: nie teoretické, ale praktické! Čo škrtnem? Alebo čo pridám? Odpoviem si teraz! Čo to bude?!

 

 

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00