#ziveslovo 28.12.2018

#ziveslovo 28.12.2018

Po odchode mudrcov sa Jozefovi vo sne zjavil Pánov anjel a povedal: „Vstaň, vezmi so sebou dieťa i jeho matku, ujdi do Egypta a zostaň tam, kým ti nedám vedieť, lebo Herodes bude hľadať dieťa, aby ho zmárnil.“

On vstal, vzal za noci dieťa i jeho matku a odišiel do Egypta. Tam zostal až do Herodesovej smrti, aby sa splnilo, čo povedal Pán ústami proroka: „Z Egypta som povolal svojho syna.“

Keď Herodes zbadal, že ho mudrci oklamali, veľmi sa rozhneval a dal povraždiť v Betleheme a na jeho okolí všetkých chlapcov od dvoch rokov nadol, podľa času, ktorý zvedel od mudrcov. Vtedy sa splnilo, čo povedal prorok Jeremiáš: „V Ráme bolo počuť hlas, nárek a veľké kvílenie: Ráchel oplakáva svoje deti a odmieta útechu, lebo ich niet.“

Mt 2, 13-18

 

režisérka Katarína Pirohová

Jozef nebol rojko či apatický „snílek“. Keďže s Bohom komunikoval celý deň, úplne prirodzeným pokračovaním ich debát boli tie nočné dialógy. Sny. Keď Pán poslal súrny odkaz, Jozef na to reagoval činom. Okamžite. Tí dvaja si rozumeli. Komunikovali. Verili si. Ako ja komunikujem s Bohom? Počúvam ho vôbec? Verím, že aj mne denne posiela dôležité správy?

 


TIP NA DNES:

Dnes budem počúvať svojho Boha. Vedome, usilovne, pozorne.

 

Prihláste sa k odberu a dostávajte zamyslenia k evanjeliu na svoj e-mail.

 

Najnovší podcast+

Invalid Date

0:00